23. srpna 2001

Na stránky přibyl rozhovor, který poskytl Ivo Horňákovi varhaník a ředitel chrámové hudby Královské kanonie Premonstrátů na Strahově, Vladimír Roubal. ::

28. července 2001

Před prvním varhanním koncertem v kostele sv. Gotharda ve Slaném budou předána Referátem kultury Okresního úřadu v Kladně "Ocenění za přínos památkové péči v regionu" V tomto roce bude takto oceněna práce těchto osob:

23. července 2001

O všechny tři koncerty festivalu Varhany znějící projevila zájem Hudební redakce Českého rozhlasu. Z každého koncertu bude pořízen zvukový záznam, který poslouží jednak k samostatnému vysílání a jednak k vytvoření rozhlasového dokumentu o varhanách ve Slaném a ve Smečně. ::

29. června 2001

Byly zpracovány snímky z kostela sv. Gotharda ve Slaném, takže si nyní můžete prohlédnout již všechny tři varhanní nástroje na fotografiích ::

11. června 2001

Varhanní festival, představující památné varhany ve Slaném a ve Smečně pořádá jako součást Dnů evropského dědictví 2001 město Slaný ve spolupráci s městem Smečno ::


fotografie Foto JAROCH Slaný
webdesign Jan Renner; Grafika, DTP, prodej a servis PC