Toto je archivní web ročníku 2011. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2011

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Budenicích a Vraném


Varhany v kapli Zasnoubení P. Marie ve Slaném

Varhany uslyšíte v pondělí 2. května 2011 v 19.30 v kapli Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji ve Slaném | Program koncertu »

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Dosud se traduje, že autorem nástroje v kapli Zasnoubení Panny Marie je Antonín Reiss. Pečlivé zkoumání varhan napovídá, že se jedná o rukopis
jiného autora.

Organolog MUDr. Tomáš Horák se domnívá, že se jedná o rokokové varhany loketského mistra Johanna Georga Ignaze Schmidta, který v 60. letech 18. století pracoval v nedaleké Peruci.

MUDr. Horák dále uvádí:

Na počátku 20. století byly u varhan provedeny tehdy žádané moderní změny a nestylové zásahy. V roce 1918 byly pro válečné účely zrekvírovány průčelní cínové píšť'aly, později nahrazené zinkovými.

V roce 1994 renovoval nástroj varhanář Franz z Prahy. Varhanám vrátil dispozici II. manuálu do původního stavu. Hlavní nástroj je rozdělen do dvou skříní, pozitiv se nachází přímo v hracím stole. Varhany, zčásti v nepůvodním stavu, jsou cennou památkou. Vzhledem k pozdějším zásahům a změnám ovšem nástroj nemá svůj originální zvuk.

Současná dispozice

Hlavní stroj:

 1. Principal 8´
 2. Flauta 8´
 3. Salicional 8´
 4. Octava 4´
 5. Flauta 4´
 6. Superoctava 2´
 7. Mixtura 3×

Pozitiv:

 1. Copula 8´
 2. Copula 4´
 3. Principal 2´

Pedál:

 1. Subbass 16´
 2. Octavbass 8´

Napsala: Stanislava Spoustová

Fotogalerie: Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Bývalá piaristická kolej s kaplí Zasnoubení P. Marie

Bývalá piaristická kolej s kaplí Zasnoubení P. Marie

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Johann Ignatz Schmidt (Schmith) se narodil 7. dubna 1727 v Lokti jako syn truhlářského mistra Johanna Davida Schmidta. 25. března 1740 byl přijat do učení, vyučil se jako jeho otec truhlářem. Varhanářství se pravděpodobně vyučil v dílně Burkartově, se kterým později spolupracoval, jisté to však není.

Johann Ignatz Schmidt byl dvakrát ženatý. První sňatek uzavřel kolem roku 1755 s Magdalenou Schenkovou, podruhé se oženil s Marií Schellingerovou, dcerou majitele skladu tabáku v Lokti, se kterou uzavřel svatební smlouvu 20. listopadu 1794. Podle matričního záznamu sňatku ze dne 25. listopadu 1794 bylo ženichovi šedesát pět let, panně nevěstě třicet tři roků. Johann Ignatz Schmidt zemřel 19. září 1802 v Lokti, v domě č. 27 ve věku osmdesáti pěti let.

Podle pozůstalostní inventury, kde jsou uvedeny také tři nedokončené klavíry a tři kolovrátky (flašinety) je zřejmé, že se zabýval kromě stavby varhan také konstrukcí těchto nástrojů. Nemovitý majetek tvořil dům č. 27 s právem pivovárným, ceněný na 1500 zlatých a 1 948 sáhů polí, 1 201 sáhů luk, 904 sáhů zahrady, odhadnutých na 1959 zlatých. Po odečtení všech pasiv činila celková hodnota pozůstalosti 4506 zlatých. Mezi dědici je pět dětí z prvního manželství a dvě děti z druhého manželství spolu s ovdovělou manželkou. Podle poslední vůle zesnulého připadl jeden klavír dětem z prvního manželství a jeden klavír dětem z druhého manželství.

Pozůstalostní inventura Schmidtova je zajímavá jako jediný doklad o stavbě klavírů v rámci loketské varhanářské školy, soupisem nářadí varhanářské dílny na přelomu 18. a 19. století a vybavením varhanářovy domácnosti. Hotový klavír je oceněn na 46 zlatých, kolovrátek (flašinet) na 3 zlaté, ruční nářadí je oceňováno pouze krejcarovými položkami. Tyto odhadní ceny možno porovnat alespoň s několika položkami zařízení domácnosti: komoda 7 zlatých, skříň na šaty s dvoudílnými dveřmi 7 zlatých, španělská stěna 2 zlaté, čtyři židle 2 zlaté, lucerna 6 krejcarů, truhla na obílí l zlatý 15 krejcarů, stůl 30 krejcarů, lenoška 15 krejcarů, portrét zesnulého 30 krejcarů, kolovrat 10 krejcarů.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


English Information in English

Festival Varhany znějící 2011 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–11