Toto je archivní web ročníku 2011. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2011

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Budenicích a Vraném


Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Na koncertu ve středu 4. května 2011 v 19.30 v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném uslyšíte varhanní pozitiv Pavla Černého, umístěný za vrcholem hlavního oltáře, v místě kde stával pozitiv kolem roku 1674 a kde je nyní torzo Reissových varhan z roku 1776 hraje  | Program koncertu »

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném

V původně hřbitovním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném stály varhany již
před třicetiletou válkou, snad krátce po roce 1605. Roku 1674 je uváděn na kůru za oltářem čtyřrejstříkový pozitiv.

Staré varhany byly jistě opravovány, kromě opravy z roku 1737 však nemáme o dalších opravách dosud bližších zpráv.

Nynější nástroj, jehož torzo se dochovalo dodnes, vyšel  z rukou pražského varhanáře Antona Reisse. Zajímavě koncipovaný dvoumanuálový nástroj ve dvou křídlech po stranách hlavního oltáře a s pozitivem na mnišském chóru stál celkem 236 zlatých a 150 liber cínu.

… V souvislosti s řezbářskou barokní prací zmíníme i varhany, které sice v době minulé zcela přišly vniveč, ale přesto zde zůstal prospekt a dodnes můžeme obdivovat, jak jej naši předci dovedně dokázali pohledově uplatnit v rámci interiéru. Bylo to i praktické, neboť varhany mohly doprovázet liturgii hodin v chóru, protože přímo za nimi se nacházela oratoř.
Právě při úpravě varhan se osvědčil další františkánský řeholník fr. Benedikt Šlechta († 1789 Hájek), který pracoval na korpusu skříně od července 1775 do ledna 1776. Vlastní hudební nástroj – varhany s dvanácti mutacemi a třemi měchy – dokončil varhanář Antonín Reiss v červnu 1776 a 9. července byly při mši prezentovány. Oratoř byla nově zařízena v roce 1779, kdy pod vedením Benedikta Šlechty osadili nové chórové lavice a krásný vyřezávaný otočný pulpit z dubového dřeva…“
(Vl. Přibyl, Františkánský klášter ve Slaném 1655–1950, Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2005) 

Varhany byly roku 1843 opraveny místním varhanářem Josefem Suchým. Na konci 19. století již nehrály a naděje na jejich opravu se zmenšila s faktem, že na západním kůru postavil nové, dobově moderní a žádané varhany, Em. Š. Petr z Prahy.

Postupné chátrání nástroje urychlila 1. světová válka, kdy byly rekvírovány prospektové píšťaly  Principálu 8´. Během 2. pol. 20. století byl pak nástroj devastován, takže zbylo jen torzo.

Podrobnou prohlídkou dochovaných částí nástroje je možné rekonstruovat původní dispozici varhan:

Manuál, C–C´´´ (45 tónů)

 1. Principal  8´
 2. Oktáva  4´
 3. Quinta 3´
 4. Superoktáva 2´
 5. Mixtura 4×
 6. Flauta  8´
 7. Salicionál 8´ či Fugara 4´

Pozitiv, C–c´´´ (45 tónů)

 1. Copula maj. 8´
 2. Copula min. 4´
 3. Principal 2´

Pedál, C–a

 1. Subbass 16´
 2. Octavbass 8´

Fotogalerie: Varhany v klášterním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Klášterní kostele Nejsv. Trojice ve Slaném (foto: P. Vychodil)

Klášterní kostele Nejsv. Trojice ve Slaném (foto: P. Vychodil)

Klášterní kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Foto: Jiří Jaroch, Ivo Horňák a Pavel Vychodil

Antonín Reiss (1741–1815), rodák z Trutnova  se usadil v Praze. Pozoruhodný byl jeho nástroj pro klášterní kostel františkánů ve Slaném, vestavěný do oltáře (1776). Vedle nástrojů v děkanském kostele sv. Gotharda ve Slaném a ve Slapech nad Vltavou postavil varhany pro klášter pavlánů v Praze (1790), v Lužci nad Vltavou (II/12), Veliši (1797), Svatém Janu pod Skalou a Mladé Vožici (1800).

Výtvarné řešení je u Reise v podstatě jednotné, až konzervativní. Mění se jen řezbářská výzdoba, která v Mladé Vožici již obsahuje více klasicistních prvků. Základní koncepce středních a větších nástrojů je až do začátku 19. století klasicky třídílná, se zdůrazněním vertikál. Postament je jednoduchý a vysoký. Píštalová skříň hlavního stroje má jednu dominantní věž a dvě menší, mezi nimi je pole. Toto pole je ukončeno charakteristickou šikmou římsou, která se na jednom konci zužuje a přechází ve volutu. Mohutné korunní římsy se u jednotlivých opusů liší sklonem, někdy je prohozena C / Cis skříň (Slaný, Rabštejn). Pozitiv s vestavěným hracím stolem zůstává stejný.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Autorem textů o varhanách je Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


English Information in English

Festival Varhany znějící 2011 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–11