Toto je archivní web ročníku 2011. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2011

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Budenicích a Vraném


Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami v sobotu 30. dubna 2011 | Program Putování »

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Dolínský kostel byl postaven v roce 1739. Možná z té doby pocházel pozitiv, který je připomínaný roku 1762. Další zprávu máme až z roku 1865, kdy za 10 zl. varhany opravil a naladil Ferdinand Guth z Nového Strašecí, který toho roku opravoval velké varhany Johanna Wenzela Starka v sousední Zlonici.

Současné varhany postavil roku 1887 pražský varhanář Em. Štěpán Petr (autor varhan v nedalekých Zloniciích a Velvarech). Nástroj, jenž je uložený v pseudogotické skříni, má v manuále 5 a v pedále 1 rejstřík, vzdušnice jsou kuželkové, traktura mechanická. Hrací stůl je z důvodu nedostatku místa umístěn na boku varhan. Nástroj je dnes dosti napaden červotočem.

Před Putováním za varhanami v rámci festivalu Varhany znějící 2011 byly v dubnu 2011 varhanářem Janem Otcovským na nástroji provedeny tyto práce:
„Utržená traktura Principálu a Oktávy je opravena. Poškození se stalo díky konstrukční chybě při stavbě nástroje. Manubria mají snahu při vytahování jít „do krutu“ a traktura tím značně trpí. Nejlépe je při vytahování pevně je držet a krutný pohyb jim nedovolit, pak má traktura šanci vydržet déle (jinak bude chtít konstrukční úpravy). Diskanty byly vyčištěny, manuál naladěn. Díky poškození červotočem (je stále aktivní) nehraje mnoho dřevěných píšťal, přesto se dají Kryt a Flétna zatím ještě použít do směsných registrací. Nepoužívat pedál, ped. spojku a pevnou kombinaci (zasekává se velmi často a půjde to řešit až v rámci větší opravy).“

Současná dispozice

Manuál, C– f´´´ (54 tónů)

  1. Principal housl. 8´
  2. Salicional 8´
  3. Kryt 8´
  4. Oktava 4´
  5. Fleta  4´

Pedál, C–c´ (25 tónů)

  1. Bourdonbass 16´

Spojka ped., Forte

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně

Pohled na kostel sv. Šimona a Judy v Dolíně (foto: Pavel Vychodil)

Foto: Jiří Jaroch, Ivo Horňák a Pavel Vychodil

Emanuel Štěpán Petr byl jedním z nejvýznamnějších českých varhanářů konce 19. a počátku 20. století. Narodil se 25. prosince 1853 v Opočně jako syn místního kantora. Vyučil se v nedaleké Dobrušce u Františka Jiráska a dále se zdokonaloval u pražských varhanářů K. Eisenhuta, H. Schiffnera i při cestách po zahraničí (pracoval m.j. i ve Vratislavi).

V r. 1882 si zařídil vlastní dílnu v Praze na Žižkově, ze které se v krátké době stal, vedle podniku H. Schiffnera, největší varhanářský závod v Praze s širokým okruhem působnosti. Za více než 40 let trvání dílny vyšlo z jeho ruky celkem 351 varhan, od jednomanuálových nástrojů o několika málo rejstřících až po velké chrámové varhany se třema manuály a několika desítkami rejstříků, od nástrojů s čistě mechanickou hrací a rejstříkovou trakturou přes nástroje s „Barkerovou pákou“ až po čistě pneumatické varhany.

Z nejvýznamnějších nástrojů lze vybrat zejména varhany v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech (1898, III/46), sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (1898, III/61), sv. Mořice v Kroměříži (1910, III/46), sv. Ignáce v Praze (1912, III/50), sv. Prokopa v Praze na Žižkově (1912, III/42), dále v Klatovech, Jičíně, Hořicích, Roudnici nad Labem, Čáslavi, v Plzni a jinde. Kromě českých zemí postavil Petr několik desítek varhan v Polsku, Rumunsku a Rusku. V jeho dílně se vyučila řada varhanářů, ze kterých se posléze stali jeho kmenoví zaměstnanci, kteří přispívali k dobrému jménu firmy.

Emanuel Štěpán Petr měl nesporně velký talent, již jeho současníci oceňovali jeho intonérské a ladičské schopnosti. Kromě toho byl i velmi ctižádostivý, vynalézavý a nepochybně i podnikatelsky zdatný. Neváhal jít do tvrdých konkurenčních sporů, patentoval řadu vynálezů nejen v rámci habsburské monarchie, ale i v Německu, Francii a Anglii, účastnil se řady výstav, ze kterých si přivážel ocenění (m.j. státní diplom na zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891), byl jmenován přísežným znalcem c. k. zemského soudu v Praze a byl činný i veřejně jako dlouholetý člen výboru Obecné jednoty cyrilské a Ředitelství křesťanské akademie.

Emanuel Štěpán Petr zemřel v Praze, dne 26. února 1930 ve věku 77 let.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Autorem textů o varhanách je Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


English Information in English

Festival Varhany znějící 2011 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–11