Toto je archivní web ročníku 2012. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2012

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích


Luigi Ferdinando Tagliavini, varhanní pozitiv (IT)

Italská hudba pro dvoje varhany

Kostel Nejsv. Trojice ve Slaném, středa 16. května 2012 v 19.30 hodin
Na dva varhanní pozitivy — pozitiv z počátku 18. stol. a jeho novodobou kopii — umístěné dle italského zvyku po levé a pravé straně presbytáře hrají Luigi Ferdinando Tagliavini a Liuwe Tamminga (Boloňa, IT)

Luigi Ferdinando TagliaviniLuigi Ferdinando Tagliavini vystudoval hru na varhany, klavír a skladbu u Riccarda Nielsena na konzervatoři v Boloni a na konzervatoři v Paříži (ve třídě Marcela Duprého). Studia ukončil na Univerzitě v Padově v roce 1951 s diplomovou prací na téma texty sakrálních kantát Johanna Sebastiana Bacha. Poté vyučoval varhanní doprovod na konzervatoři v Boloni (tam také pracoval jako knihovník) a později na Monteverdiho konzervatoři v Bolzanu, nejdřív jako profesor a pak jako ordinárius pro hru na varhany.

Působil jako docent hudební historie na Univerzitě v Parmě, poté přešel na Universität Freiburg (Švýcarsko), kde se v roce 1971 stal ordináriem a ředitelem Institutu pro hudební vědu. Jako hostující profesor yvučoval na různých univerzitách ve Spojených Státech amerických a kromě toho působí jako koncertní varhaník v Itálii a v zahraničí. Spolu s Liuwem Tammingou je varhaníkem v bazilice Sv. Petronia v Boloni. Založil časopis L'Organo (Varhany), pravidelně učil na letních kurzech v Haarlemu a na kurzech Akademie varhanni hudby v Pistoii.

Spolu s Marie-Claire Alainovou, Antonem Heillerem a Gustavem Leonhardtem významně přispěl k znovuobjevení a zvýšení významu hry na barokní clavicembalo a varhany. Spolu s Oscarem Mischiatim, svým kolegou a přítelem, je nejdůležitějším reprezentantem tzv. Orgelbewegungu (varhanního hnutí) v Itálii, hnutí, které si klade za cíl restaurování a zhodnocení starých varhan na základě historický kritérií. Některé z restauračních projektů pod jeho vedením představují předěl v přístupu k restaurování historických varhan v národním měřítku. Obzvláště v případě varhan Lorenza da Prato a Badassareho Malaminiho v bazilice sv. Petronia se jedná o dva jedinečné a nenahraditelné nástroje.

Luigi Ferdinando Tagliavini patří k nejvyhledávanějším koncertním varhaníkům své doby, hrál na nejvýznamnějších italských a evropských varhanách a dodnes aktivně koncertuje. Nahrál nesčetné zvukové nosiče a obdržel různá ocenění, mj. Cenu italské diskografie, Schallplattenpreis der deutschen Phono-Akademie, vyznamenání Choc de la musique za CD ve spolupráci s Liuwem Tammingou na varhanách baziliky sv. Petronia věnované dílu Andrey a Giovanniho Gabrieli, Cenu A. Vivaldiho a Cenu Massima Mily.

K dalším vyznamenáním, která L. Tagliavini obdržel patří zlatý Tyrolský orel, který mu byl propůjčen v roce 1982, doktorský titul honoris causa v oblasti hudby Univerzity v Edinburgu a čestný titul londýnského Fellow del Royal College of Organists z roku 1996, čestný diplom Univerzity v Boloni v oblastech umění, hudba a činohra v roce 1999, doktorský titul honoris causa v oblasti sakrální hudby z Pontificio Istituto di Musica Sacra v roce 2011.

Luigi Ferdinando Tagliavini je autorem mnoha muzikologických prací, je členem Accademie Nazionale di Santa Cecilia a obstaral kritická vydání oper Frescobaldiho, Zipoliho, Mozarta a dalších.

Luigi Ferdinando Tagliavini vlastní jedinečnou sbírku hudebních nástrojů, která sčítá  70 cembal, klavichordů, spinetů, pián, varhan,  ale i dechových a automatických nástrojů z 16.–20. století. Všechen tento majetek byl nedávno věnován Nadaci Carisbo a je uložena v sv. Colombanu v Boloni. Obsahuje nejvýznamnější klávesové nástroje od Trasuntina, Giustiho, Fabia da Bologna a G. Ferriniho, který v roce 1746 postavil jeden nástroj s dvěma manuály a  je zcela jedinečný tím, že se sestává z cembala a piána.

Na festivalových koncertech budeme pomocí dvou kamer přenášet obraz z kůru. Z pohodlí lavic v chrámové lodi tak budete mít možnost sledovat interprety při hře na kůru. Nenechte si ujít tento zážitek!

Koncerty se konají ve spolupráci s Mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany a pod uměleckou záštitou jeho zakladatele, varhaníka Pavla Černého.

Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící 2012, Slaný–Peruc–Zlonice
se koná pod záštitou starosty Královského města Slaného Iva Rubíka.

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Festival Varhany znějící 2012 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–12