Toto je archivní web ročníku 2012. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2012

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích


Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami v sobotu 5. května 2012 | Program Putování »

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele byl vystavěn v letech 1847–1858 na místě starého kostela. Do novostavby kostela postavil varhany novostrašecký varhanář Ferdinand Guth. Jednotlivé části vzdušnice nástroje, který vznikal během zimy 1858–1859, jsou varhanářem datovány k 3. 11. 1858 a k 2. a 5. 1. 1859. Nástroj byl na kruchtě postaven v květnu 1859. Roku 1884 byl opraven Antonínem Josefem Suchým ze Zlonic, pravděpodobně při další opravě, provedené pražskou firmou Rejna-Černý byla odstraněna Mixtura a na její místo vsazena Gamba 8´.

Za první světové války přišel nástroj o cínový prospekt, rekvírované píšťaly nahradily zinkové. V této podobě se nástroj dochoval dodnes. Nástroj je umístěn v pěkné pseudorománské skříni, pedál je umístěn v ohrádce navazující na zadní partie skříně, hrací stůl je vestavěn do zábradlí kruchty. Skříň i hrací stůl je mramorován, plastická výzdoba je bronzována. Varhany mají na jednom manuálu a v pedále celkem 11 rejstříků. Vzdušnice jsou zásuvkové, traktura mechanická. Manuálová klaviatura normální barevnosti je chromatická s rozsahem až do f´´´, oproti tomu v pedále uplatnil Guth ještě krátkou oktávu, přičemž na klávesách cis, dis, fis, gis znějí tóny hluboké oktávy. Vzduch je čerpán pouze mechanicky, zásobní měch je faldový.

Stav varhan není dobrý, nástroj je zanesen vrstvou stavební sutě, prachem, pavučinami a zbytky po výmalbě kostela. Je rovněž napaden červotočem, zejména dřevěné píšťaly manuálu, kovové prvky traktury zoxidovány. Chybí několik potahů celotónových kláves a porcelánová popiska Oktávbasu.

Před Putováním za varhanami v rámci festivalu Varhany znějící 2012 byly v dubnu 2012 varhanářem Janem Otcovským na nástroji provedeny tyto práce: Doplnění dvou chybějících hřídelů traktury, naladění.

Současná dispozice

Manuál, C–f´´´ (54 tónů)

 1. Principál 8´
 2. Salicionál 8´
 3. Flautal 8´, Lg
 4. Oktava 4´
 5. Flauta 4´, Lg
 6. Quinta 22/3´
 7. Oktava 2´
 8. Gamba 8´

Pedál, C–a0 (18 tónů)

 1. Subbas  16´
 2. Oktavbas 8´
 3. Quintbas 5 1/3´

Fotogalerie: Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Interiér kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Autorem textů o varhanách je Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Festival Varhany znějící 2012 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–12