Toto je archivní web ročníku 2012. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2012

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích


Pedálový klavír

Pedálový klavír uslyšíte v pondělí 14. května 2012 v 19.30 hodin v kostele Zasnoubení P. Marie ve Zlonicích | Program koncertu »

Pedálový klavír

Původ pedálového klavíru je možné najít v pedálovém klavichodru a pedálovém harpsichord, z nichž prvně jmenovaný se dochoval fyzicky a o druhém víme jen z popisů a reprodukcí. První zmínka o klavichordu s pedály se objevila kolem roku 1460. Varhaníci na tyto nástroje cvičili v době, kdy nebyl k dispozici kalaknt pro šlapání měchů chrámových varhan, nebo během zimy, aby necvičili v nevytápěných kostelích. J. S. Bach vlastnil pedálový harpsichord a jeho varhaní triové sonáty BWV 525–530, Passacaglia a Fuga v C moll BWV 582, ale i dalších zní na tomto nástroji skvěle.

W. A. Mozart byl první slavný hudební skladatel, který projevil velký zájem o tzv. „pedálové fortepiano“. Udělal si svůj vlastní návrh nástroje, který byl zkonstruován kolem roku 1782. Základem nástroje byl vlastně „Hammerflügel“ (kladívkový klavír) doplněný o pedály. Pianista proto mohl hrát rukama i nohama jako varhaník. Mozart, tak objevil zcela nový zvukový potenciál tohoto nástroje.V následujících letech hrál Mozart na tento nástroj na mnoha koncertech ve Vídni, nebo doma pro své přátele

O století později, v roce 1845, získali podobný nástroj Robert Schumann a Clara Schumannová. Oba milovali hru na varhany, ale chtěli varhanní skladby cičit také doma. Clara Schumannová napsala ve svém deníku: „… Je to pro nás velké potěšení. Náš původní záměr byl pouze cvičit doma varhanní skladby. Ale Roberta možnosti pedálového klavíru zaujaly natolik, že složil Skicy pro pedálový klavír Op. 58 a Studie pro pedálový klavír Op.56, které jistě vzbudí velký zájem jako něco zcela nového… “ A skutečně, Robert nadšeně napsal příteli z Lipska o pár dní později: „Upřímně řečeno, tato myšlenka znamená pro mě hodně a já věřím, že to přinese nový impuls klavírní hudbě. Dosti úžasných efektů lze dosáhnout díky pedálům… “. Díky pomoci Mendelssohna, který v té době stál v čele hudební konzervatoře v Lipsku a také hrál na pedálový klavír, se Schumannovi podařilo otevřít speciální studijní obor hry na tento nástroj. Pedálový klavír se však nakonec příliš nerozšířil a v postromantické době upadl v zapomění. I přesto jsou Schumannovy, ale také Brahmsovy skladby pro tento nástroj jsou opravdové perly romantické hudby a zaslouží si být dnes přivedeny k životu na zrekonstruovaných nástrojích. Pokud hráč na pedálový klavír dokáže odpovídajícím způsobem ovládat pedály, může dosáhnout i těch nejcitlivějších nuancích v dynamice od pianissima až po fortissimo.

Po Schumannovi skládali pro pedálový klavír například Franz Liszt, Camile Sain-Saëns, César Franck a Charles Gounod. V poslední době začali psát skladby pro pedálový klavír i někteří současní skladatelé např. Jean Guillou. (— Dalibor Miklavčič a Wikipedia)

Poznámka ke skladbám R. Schumanna a J. Brahmse,
které zazní na festivalovém koncertu

Schumannovy opusy 56 a 58 patří k významným mistrovým dílům; nedostatek adekvátních pedálových klavírů je ale zařadil do skupiny málo známých klavírních děl. Nicméně nechyběly pokusy zachránit je pro běžný koncertní život – počínaje částečným technicky vydařeným zpracováním Clary Schumann (v roce její smrti 1896) pro dvě ruce. Robertův vlastní návrh uvádět skladby v provedení třech rukou se ukázal jako málo praktický. Debussy a Bizet je uchopili, každý po svém, jako klavírní duo, Th. Kirchner jako klavírní trio. Nejzajímavější zůstává originál, ze kterého sám Schumann hodně zachoval, a v roce 1845 napsal svému vydavateli v Lipsku: „ Dají se s tím dělat zcela kouzelné efekty“ a nebo „Kladu důraz na myšlenku a věřím, že by mohla časem přinést novou energii do klavírní hudby.“

Kompoziční skladba mnohých Brahmsových skladeb je velmi blízká idiomatice pedálového klavíru, a provedení zní nejlépe na klavír, jako ostatně u mnoha jeho varhanních skladeb. Richard Heuberger, skladatelův blízký přítel, se zmiňuje, že Brahms interpretoval jeho Chorály op. 122 přednostně na klavír (Laukvik 2000, str. 168). V hávu klavírního zvuku dosáhne tato hudba dech beroucího, vysoce romantického výrazu; Heuberger: „ Mistr (Brahms) byl opět uchvácen a hrál vášnivě a cituplně…“ Zacházení s výrazovými prostředky klavíru přispívá opět k prohloubené, výrazově bohaté, inspirativní varhanní interpretaci.

Fotogalerie: Pedálový klavír

Pedálový klavír

Pedálový klavír

Pedálový klavír

Pedálový klavír Dalibora Miklavčiče

Pedálový klavír Dalibora Miklavčiče

Pedálový klavír tzv. Doppio Borgato

Dalibor Miklavčič hraje na pedálový klavír tzv. Doppio Borgato

Pedálový klavír tzv. Doppio Borgato

Foto: Dalibor Miklavčič a Wikipedia

Odkazy

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Festival Varhany znějící 2012 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–12