Varhany znějící * 2016

Mezinárodní varhanní festival představující památné nástroje ve Slaném a Zlonicích


Varhanní pozitiv v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhanní pozitiv uslyšíte ve středu 12. října 2016 v 19.30
v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném | Program koncertu »

Varhanní pozitiv z 18. století Pavla Černého

Tento varhanní pozitiv postavil neznámý mistr asi počátkem 18. století pravděpodobně v Čechách. V průběhu 19. století zřejmě došlo k úpravám, nebo byl pozitiv nově zkompletován z již nefunkčních součástí staršího nástroje. To se nedá zjistit a ani při restaurování se nepodařilo tyto otázky zodpovědět.

V roce 1981 byl pozitiv zbaven pravděpodobně nepůvodní polychromie (možná z doby zásahu v 19. století), opět zkompletován, zprovozněn a opatřen motorem varhanářem Františkem Krutským (varhanářské družstvo Igra), protože tehdejší majitel ho dostal od faráře ve Svárově u Unhoště darem v rozloženém nehratelném stavu v bednách. Farář jej získal odkudsi z Jižních Čech. Dnes již nežije, takže se nepodaří zjistit, odkud.

V roce 2000 jej koupil Pavel Černý a v roce 2003 odvezl do Nizozemí, kde jej pod vedením varhanáře Hanse van Rossuma pietně zrestauroval a připravil pro finální polychromii, kterou provedl akademický malíř Peter Stirber. Na restaurování skříně a dřevěných píšťal se podíleli Aleš Repka z varhanářské dílny Kánský–Brachtl, Dalibor Michek a Petr Dlabal.

Holandský varhanář Hans van Rossum zhotovil v roce 2003 podle tohoto nástroje kopii pro Univärsitet der Künste Berlin, která zazněla spolu s originálním pozitivem na koncertu našeho festivalu v roce 2012.

Dispozice pozitivu

Manuál C–c´´´

  • Copula 8´
  • Copula 4´
  • Principál 2´
  • Quinta 1½´
  • Octava 1´

Spodní otáva krátká, ladění středotónové – a = 415 Hz

Fotogalerie: Varhanní pozitiv z počátku 18. století

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Foto: Pavel Černý

Ve středu 20. dubna 2011 začal varhaník Pavel Černý instalovat svůj varhanní pozitiv v klášterním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném. Rozložený pozitiv vynesl do bývalého františkánského chóru, který je umístěn za hlavním oltářem klášterního kostela. Zde také začal – v těsné blízkosti torza Reissových varhan (1776) vestavěných do hlavního oltáře – pozitiv sestavovat a připravovat na festivalový koncert (4. 5. 2011) .

Fotogalerie: Instalace pozitivu v klášterním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Foto: Ivo Horňák

Odkazy

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001


FESTIVAL POŘÁDÁ

Královské město Slaný
Královské město Slaný


PARTNER PROJEKTU

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.


Mediální partner

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–16