Varhany znějící * 2018

Mezinárodní varhanní festival představující varhany na Slánsku & Dolnobřežansku


Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami na Slánsku v sobotu 15. září 2018 | Program Putování »

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve SmečněČeské varhanářství období renesance a raného baroka známe většinou jen z archivních výzkumů – popisů dávno zaniklých varhan, kusých zmínek o varhanářích, účetních knih a z několika zachovaných nástrojů či jejich zbytků.

Takovým unikátním dokladem rudolfinského varhanářství jsou i smečenské varhany, které bývají považovány za nejstarší existující nástroj na českém území. Je velmi pravděpodobné, že donátor — královský místodržící Bořita z Martinic — zvolil varhanáře z dvorského okruhu. Mohl jím být některý člen rodiny Rudnerů nebo Phanmüllerů, či jiný varhanář, činný u tehdy kvetoucího pražského dvora. Skříň varhan pochází pravděpodobně z roku 1587 a nese stopy úprav z první poloviny 17. století. Z této doby pocházejí také zachované nápisy s názvy rejstříků, které byly odkryty v průběhu restaurování, při němž byla také obnovena pravděpodobná původní podoba píšt'alového fondu.

Na dvou zavíratelných křídlech skříně byly z vnější strany obrazy: vpravo sv. Václav na koni, v horních polích sv. Jan Křtitel a sv. Pavel. Vlevo sv. Jiří na koni, v horních polích sv. Jakub Větší a sv. Petr. Na vnitřní straně byl namalován výjev Zvěstování Panny Marie a nad ním zpodobení čtyř evangelistů. Na boku skříně je obraz sv. Kryštofa s dítětem, nad římsou varhan jsou erby donátorů. Skříň byla několikrát přemalována a především při posledním restaurování v devadesátých letech 20. století došlo k velmi závažným chybám.

V roce 1775 byl nástroj přestavěn a doplněn o pozitiv v zábradlí kůru, který byl při posledním pokusu o imitaci původního stavu zase odpojen. K dalším unikátům smečenských varhan patří dělená vzdušnice — hojně používaná na přelomu 16. a 17. století a pravděpodobně nejstaší známé použití rejtříku „Salicional“. Při restaurování bylo obnoveno původní, tzv. středotónové, ladění. Tento ladící systém, používaný v 17. století, nepočítá s hrou v méně častých tóninách, ale běžně používaným stupnicím propůjčuje zářivý charakter, srovnatelný pouze s přirozeně ladícím pěveckým souborem. 

Dispozice

Manuál C–c3 s krátkou oktávou
Principal 8´, Copl major 8´, Salicionale 8´, Principal octav 4´, Copl minor 4´, Quintadena 4´, Quinta major 3´, Superoctav 2´, Mixtura 3×, Cimbal 2×

Pedál, 18 tónů
Subbass 16´, Octavbass 8´, Superoctavbass 4´

2× Sperventil (Principálový a flétnový sbor)

Fotogalerie: Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsv. Trojice ve Smečně

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Zdroj

Odkazy

Na začátek stránky
Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001
FESTIVAL POŘÁDAJÍ

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

MAS Dolnobřežansko, o. p. s.


PARTNEŘI PROJEKTU

Královské město Slaný
Královské město Slaný


Královské město Velvary
Královské město Velvary


Obec Zlatníky-Hodkovice
Obec Zlatníky-Hodkovice


Obec Psáry
Obec Psáry-Dolní Jirčany


MEDIÁLNÍ PARTNER

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–2018