Varhany znějící * 2016

Mezinárodní varhanní festival představující památné nástroje ve Slaném a Zlonicích


Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami na Velvarsku a Mělnicku v sobotu 1. října 2016 | Program Putování »

Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

V řepínském kostele jsou varhany doloženy již minimálně od poloviny 17. století. Jako v jiných lokalitách se jednalo o positiv, který byl opatřen pedálem. Tento nástroj byl patrně okolo poloviny 18. století nahrazen nástrojem větší, inventáře uvádějí např. k roku 1806 „velké varhany“. Varhany měly jeden manuál a roku 1847 byly přeneseny do Krp.

Současný nádherný pseudogotický kostel byl dostavěn v roce 1850. Varhany v monumentální pseudogotické skříni jsou dílem albrechtického varhanářského  mistra Josefa Predigera. Nástroj má na dvou manuálech a v pedále disponováno 18 rejstříků, traktura je mechanická, vzdušnice zásuvkové, hrací stůl stojí před varhanní skříní. Klaviatury jsou chromatické a varhany jsou opatřeny spojkou manuálovou i pedálovou.

Obec Řepín je rodištěm českého varhaníka, skladatele, houslisty a pedagoga Josefa Ferdinanta Norberat Segera (1716–1782) jehož 300. výročí narození si letos připomínáme. Proto je i náš festival a úvodní koncert věnován tomuto mistru a samozřejmě není náhoda, že při putování za varhanami navštívíme letos právě Řepín. J. F. N. Seger a Řepín

Varhany opravil roku 1869 sám autor, v roce 1907 lomnický varhanář Josef Kobrle, roku 1923 firma pražského Emanuela Štěpána Petra a v roce 1957 hořelický Karel Weiss se synem. Poslední oprava proběhla v roce 1999, kdy nástroj „opravila“ firma Chorus. Reprezentativní a zvukově charakteristický Predigerův nástroj je téměř v původním stavu a přesto, že na něj lze ještě hrát, není v dobrém stavu a zasluhoval by zejména konzervaci proti červotoči, kterým je dosti napaden a opravu traktury a vzdušnic.

Dispozice dle rejstříkových táhel

 Hlavní stroj C–d´´´(chromaticky)

 •  Bordun 16 Fuss
 • Principal 8 Fuss
 • Hohlflöte 8 Fuss
 • Gemshorn 8 Fuss
 • Octave 4 Fuss
 • Flauto amabile 4 Fuss
 • Quinte 2 2/3 Fuss
 • Octave 2 Fuss
 • Mixtur 1 1/3 Fuss

Horní stroj C–d´´´(chromaticky)

 •  Copula major 8 Fuss
 • Salicional 8 Fuss
 • Principal 4 Fuss
 • Octave 2 Fuss
 • Rauschquint 1 1/3´

Pedál C–c´ (chromaticky)

 • Principalbass 16 Fuss
 • Subbass 16 Fuss
 • Violonbass 8 Fuss
 • Octave 4 Fuss

 Pedal-Coppel, Manual-Coppel

Složení Mixtury
C: 1 1/3´+1´+4/5´+2/3´+1/2´
c0: 2´+1 1/3´+1´+4/5´+2/3´
c1: 2 2/3´+2´+1 3/5´+1 1/3´+1´
c2: 4´+2 2/3´+2´+1 3/5´+1 1/3´

Fotogalerie: Varhany v kostele Panny Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

 Varhany v kostele P. Marie Vítězné v Řepíně

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Josef Prediger – varhanář v Albrechticích u Jablonce nad Nisou

Josef Prediger – varhanář v Albrechticích u Jablonce nad Nisou. Narodil se r. 1812 v Tanvaldu jako syn varhanáře Ignáce Predigera. Varhanářství se vyučil doma u otce a dále pak v zahraničí. V letech 1832 –1833 studoval na pražské varhanické škole.

Samostatně vystupuje již od poloviny třicátých let 19. století. K roku 1855 uvádí, že varhanaří přes dvacet let, a že dosud postavil více než třicet nástrojů. Později byl i představeným obce.

Zaměstnával řadu pomocníků a truhlářů, např. švagra Franze Pfeifera (1843–1889) s jeho synem Josefem (1869–1940), Wenzela Neumanna (1831–1899), Josefa Hartiga (1862–1930), pomocníky Puldu a Hubáčka (k r. 1869). Ti se po zániku dílny na konci 19. století rozptýlili po regionu a věnovali se většinou výrobě součástek pro pianina a klavíry.

Dílna Josefa Predigera patřila k velmi plodným, několik nástrojů včetně největšího (pro nový karlínský chrám sv. Cyrila a Metoděje) dodala i do Prahy, další nalezneme až v jižních Čechách.

„Slovutný“ varhanář Josef Prediger zemřel roku 1891 svobodný v Albrechticích stářím.

Zdroj

Odkazy

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001


FESTIVAL POŘÁDÁ

Královské město Slaný
Královské město Slaný


PARTNER PROJEKTU

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.


Mediální partner

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–16