Varhany znějící * 2018

Mezinárodní varhanní festival představující varhany na Slánsku & Dolnobřežansku


Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany uslyšíte v pondělí 3. září 2018 v 19.30 hodin v kostele
sv. Gotharda ve Slaném | Program koncertu »

S varhanami se také můžete seznámit při Putování za varhanami na Slánsku »

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Vzácný nástroj postavil v roce 1783 pražský varhanář Antonín Reiss. Základní koncepce nástroje dbá na zdůraznění vertikál. Postament je jednoduchý a vysoký. Píšťalová skříň hlavního nástroje má jednu dominantní věž a dvě menší, mezi nimiž je pole ukončené charakteristickou římskou. Rejstříky I. manuálu jsou umístěny do obou varhanních skříní, které se rozkládají po stranách západního okna s dělením na C a Cis stranu. Všechny hlasy II. manuálu jsou postaveny ve skříni pozitivu v zábradlí kruchty a pedálové píšťaly stojí za vzdušnicemi prvního manuálu.

Na počátku 20. století se nástroji nevyhnuly některé módní vlivy, spatřující ve varhanách spíše náhradu za smyčcový orchestr. Došlo k odstranění rejstříků vyšších stopových délek a nahrazení hlasy imitujícími orchestrální nástroje.

Generální rekonstrukce nástroje se konala v letech 1994–1995. Při rekonstrukci byly varhany po důkladné expertize uvedeny do původní dispozice Antonína Reisse a naladěny nerovnoměrnou temperaturou „Kirnberger III“, a´=443 Hz při 15°C.

Zpráva varhanáře Jana Otcovského z května 2011 
„Závada v pedálu opravena, dřevěné hlasy (nedrží dobře ladění) byly přiladěny. Drobných závad, zejména na píšťalách, je (vzhledem ke stáří nástroje a neúplné generální opravě) mnoho. Jejich řešení by snadno přerostlo do velké opravy a zatím není potřebné. Celkový stav je slušný a stabilizovaný. Varhany nejsou významně znečištěné, v budoucnu doporučuji pouze korekce ladění.“

Zpráva varhanáře Jana Otcovského z května 2012
Naladění všech rejstříků hlavního stroje a pozitivu kromě mixtur.

Dispozice

Hlavní stroj C–c3 (krátká oktáva)
Principal 8´, Bourdon 8´, Flauta 8´, Gamba 8´, Salicional 8´, Octava 4´, Flauta 4´, Quinta 3´, Superoctava 2´, Mixtura 5×

Pozitiv C–c(krátká oktáva)
Principal 8´, Copula 8´, Gamba 8´, Octava 4´, Copula 4´, Flauto dolce 4´, Fugara 4´, Octava 2´

Pedál C–a(krátká oktáva)
Subbas 16´, Violonbas 8´, Portunalbas 8´, Quinta 6´

Tónový rozsah: C–c3 (manuál), C–a (pedál – 18 tónů), spodní oktávy krátké.

Napsala Stanislava Spoustová

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném

Chrám sv. Gotharda ve Slaném (foto: Pavel Vychodil)

Chrám sv. Gotharda ve Slaném

Chrám sv. Gotharda ve Slaném (foto: Pavel Vychodil)

Foto: Jiří JarochPavel Vychodil  a Ivo Horňák

Pražský varhanář Antonín Reiss

Rodák z Trutnova Antonín Reiss (1741–1815) se usadil v Praze. Pozoruhodný byl jeho nástroj pro klášterní kostel františkánů ve Slaném, vestavěný do oltáře (1776). Vedle nástrojů v děkanském kostele sv. Gotharda ve Slaném a ve Slapech nad Vltavou postavil varhany pro klášter pavlánů v Praze (1790), v Lužci nad Vltavou (II/12), Veliši (1797), Svatém Janu pod Skalou a Mladé Vožici (1800).

Výtvarné řešení je u Reise v podstatě jednotné, až konzervativní. Mění se jen řezbářská výzdoba, která v Mladé Vožici již obsahuje více klasicistních prvků. Základní koncepce středních a větších nástrojů je až do začátku 19. století klasicky třídílná, se zdůrazněním vertikál. Postament je jednoduchý a vysoký. Píšťalová skříň hlavního stroje má jednu dominantní věž a dvě menší, mezi nimi je pole. Toto pole je ukončeno charakteristickou šikmou římsou, která se na jednom konci zužuje a přechází ve volutu. Mohutné korunní římsy se u jednotlivých opusů liší sklonem, někdy je prohozena C / Cis skříň (Slaný, Rabštejn). Pozitiv s vestavěným hracím stolem zůstává stejný.

SLANÝ – kostel sv. Gotharda. Nástroj děkanského kostela ve Slaném postavil Antonín Reis roku 1783. Později jej opravovala řada varhanářů: Jan a Ferdinand Guthové (1815), Josef Gartner z Prahy (1835), Josef Suchý ze Slaného ( 1844), Ferdinand Guth z Nového Strašecí (1872), Antonín Sieger z Kladna ( 1884) a Bohumil Paštika ze Staré Boleslavi (1907). Ti všichni se zasloužili nejen o údržbu nástroje, ale i o změny, které vedly k jeho nynější dispozici.

Zdroj

Odkazy

Na začátek stránky
Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001
FESTIVAL POŘÁDAJÍ

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

MAS Dolnobřežansko, o. p. s.


PARTNEŘI PROJEKTU

Královské město Slaný
Královské město Slaný


Královské město Velvary
Královské město Velvary


Obec Zlatníky-Hodkovice
Obec Zlatníky-Hodkovice


Obec Psáry
Obec Psáry-Dolní Jirčany


MEDIÁLNÍ PARTNER

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–2018