Varhany znějící * 2016

Mezinárodní varhanní festival představující památné nástroje ve Slaném a Zlonicích


Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami na Velvarsku a Mělnicku v sobotu 1. října 2016 | Program Putování »

Varhany v kostele sv. Jiří ve VelvarechNa kůru hřbitovního kostela sv. Jiří máme doložen malý nástroj v 17. století. Tento pozitiv opravil a dostavěl pedál v roce 1691–2 pražský mistr Petr Dotte. Drobné opravy evidujeme po celou první polovinu 18. století. V roce 1768 na zdejší kůr přenesl a opravil varhany z městského kostela sv. Kateřiny pražský varhanář Matěj Sedmík. Nástroj byl renovován varhanářem Johannem Guthemz Čisté za 245 zl v roce 1821. vídeňské měny. Za první světové války byl nástroj nepochopitelně okraden o rekvírované prospektové píšťaly, ačkoliv měl být z titulu stáří chráněn. Nástroj je to pozoruhodný a unikátní. Lze ho na základě archiválií a provedené dokumentace datovat k polovině 17. století, část píšťalového fondu je „mladší“, z konce 17. století a z poloviny 18. století. Jen v prospektu je osazen zinkový Principál 4´ z doby po I. světové válce. Varhany patří mezi nejstarší zachovalé nástroje v Čechách.

Po roce 1948 se stav varhan zhoršoval, ještě koncem 80. let 20. století hrály. Z důvodu pokračující devastace nástroje rukou zlodějů a vandalů, opakovaného poškození při stavebních pracích byl stroj varhan před několika lety demontován a odvezen do depozitáře. Nádherná varhanní skříň, která vychází konstrukčně z renesanční praxe, zůstala na místě.

Dispozice varhan v kostele sv. Jiří ve Velvarech

I. Manuál C – c´´´ (krátká oktáva)

  • Kopula major 8´
  • Principal 4´
  • Kopula minor 4´
  • Fugara 4´
  • Quinta 3´
  • Octava 2´
  • Rauschquinta 2×
  • Mixtura 1´, 4×

Pedál C – a(krátká oktáva)

  • Subbass 16´
  • Octavbass 8´

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Varhany v kostele sv. Jiří ve Velvarech

Foto: Jiří Jaroch, Marek Čihař, Štěpán Svoboda a Ivo Horňák

Sedmík Dominik Mathias – varhanář v Praze na Novém Městě

Sedmík Dominik Mathias – pražský varhanář na Novém Městě – měšťanství od roku 1763. Kde se narodil a vyučil není doposud známo. Byl ženat, zemřel po roce 1770. Jeho vdova se provdala roku 1772 za varhanáře a pravděpodobně i jeho tovaryše Jana Matla. Vice Matěj Sedmík

Zdroj

Odkazy

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001


FESTIVAL POŘÁDÁ

Královské město Slaný
Královské město Slaný


PARTNER PROJEKTU

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.


Mediální partner

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–16