Varhany znějící * 2018

Mezinárodní varhanní festival představující varhany na Slánsku & Dolnobřežansku


Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami na Dolnobřežansku v sobotu 1. září 2018 | Program Putování »

Varhany v kostele sv. Markéty ve ZvoliKostel sv. Jiří je připomínán již roku 993. Roku 1853 byly pořízeny snad starší sedmirejstříkové varhánky s pedálem s dispozicí: Manuál: Copula major , Copula minor, Principal, Quinta, Octava, Mixtura, Pedál: Bas. Tento v podstatě barokní nástroj sloužil v kostele až do roku 1943, kdy byly pořízeny současné varhany. Jejich tvůrcem je kutnohorský varhanář František Medřický. Nástroj je umístěn ve varhanní skříni s volným prospektem, která upomíná na secesní varhanní skříně z počátku 20. století. Nástroj je na malém kůru poměrně natěsnaný a hrací stůl je tak umístěn na epištolním boku kůru. Traktura varhan je pneumatická, vzdušnice jsou výpustné konstrukce.

Nástroj byl vícekrát opravován a dispozičně měněn, poslední údržbu s přepracováním velice nespolehlivé traktury provedla Varhanářská dílna Dlabal-Mettler z Bílska. Hrací stůl je díky použité pneumatické traktuře vybaven celou řadou super a sub-spojek a pomocných zařízení, některých raritně stavěných – jako např. přerušovač normální polohy.

Přes toto technické vybavení a možnosti si nástroj v sobě nese ducha mizérie válečných let i zvukových oprav motivovaných posílením vyšších stopových délek, které ale nemají oporu v přiměřeném zvukovém základu. Nástroj je dnes zvukově fádní a nepříliš inspirativní.

Původní dispozice z roku 1943

I.manuál, C–f3 (f4), 54 kláves, 66 tónů
Bourdon 16´, Principal 8´, Gamba 8´, Salicional 8´, Oktáva 4´, Kvinta šumivá 2 2/3´, 2×

Sub-Oktáv I. M., Super-Oktáv I. M., Přerušovač norm. polohy I. M., Manuál kopl II/I,
Sub-Oktáv II. k I., Super-Oktáv II. k I.

II.manuál, C–f3 (f4), 54 kláves, 66 tónů
Aeolina 8´, Vox celest 8´, Fugara 4´, Flétna 4´

Sub-Oktáv II. M., Super-Oktáv II. M., Přerušovač norm. polohy II. M.

Pedál, C–d1, 27 kláves
Subbas 16´, Čelo 8´

Pedál-Kopl I. M., Pedál-Kopl II. M.

Původní dispozice na první pohled upoutá absencí flétnového rejstříku – ať již krytého či otevřeného – v základní osmistopové poloze, a to na prvním i na druhém manuálu!

Zvukový základ tak byl na II. manuále nesen kuriózně velmi slabou a smykavou Aeolinou. Není divu, že takováto dispozice provokovala ke zvukovým změnám. Spolu s opravami byly postupně některé rejstříky nahrazeny až k současné zvukové podobě reprezentované následující dispozicí. Přehled změn v dispozici.

Současná dispozice

I.manuál, C–f3 (f4), 54 kláves, 66 tónů
Bourdon 16´, Principál 8´, Kvintadena 8´, Oktáva 4´, Principál 2´, Quinta šumivá 2 2/3´, 2×

Sub-Oktáv I. M., Super-Oktáv I. M., Přerušovač norm. polohy I. M., Manuál kopl II/I,
Sub-Oktáv II. k I., Super-Oktáv II. k I.

II.manuál, C–f3 (f4), 54 kláves, 66 tónů
Aeolina 8´, Flétna 8´, Roh noční 4´, Kvinta 1 1/3´

Sub-Oktáv II. M., Super-Oktáv II. M., Přerušovač norm. polohy II. M.

Pedál, C–f1, 27 kláves
Subbas 16´, Čelo 8´

Pedál-Kopl I. M., Pedál-Kopl II. M.

Piano – Mezzoforte – Forte – Pléno, Volná kombinace, Piano Pedal Umschalt

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Kostel sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Kostel sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Zdroj

Odkazy

Na začátek stránky
Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001
FESTIVAL POŘÁDAJÍ

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

MAS Dolnobřežansko, o. p. s.


PARTNEŘI PROJEKTU

Královské město Slaný
Královské město Slaný


Královské město Velvary
Královské město Velvary


Obec Zlatníky-Hodkovice
Obec Zlatníky-Hodkovice


Obec Psáry
Obec Psáry-Dolní Jirčany


MEDIÁLNÍ PARTNER

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–2018