Varhany znějící * 2016

Mezinárodní varhanní festival představující památné nástroje ve Slaném a Zlonicích


Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami na Velvarsku a Mělnicku v sobotu 1. října 2016 | Program Putování »

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

V kruchtě kostela sv. Linharta stával malý nástroj, nejspíše pozitiv již v 2. polovině 17. století. Jeho opravu za 22 zl. uskutečnil v roce 1715 pražský varhanář Jan Krásný. Pražští mistři udržovali a opravovali nástroj i v 1. polovině 18. století, doloženého máme mj. Antona Martina Köpfla, jiné práce jsou neautorizované.

Nový dvoumanuálový nástroj byl postaven v souvislosti s přestavbou kostela a kruchty v roce 1758. Kdo byl autorem díla, nevíme jistě, usuzujeme na pražského mistra Antona Spiegela, který byl v regionu velmi činný. Pro něj svědčí i neobvyklý rejstřík – kovová Kopula. Nástroj měl v souladu s dobovou praxí krátké oktávy v manuálech a pedálu, celkový počet rejstříků není přesně znám. Opravy ve druhé polovině 18. století (1767 a 1779) jsou neautorizované, renovaci uskutečnil v roce 1852 varhanář Josef Ohme.

V roce 1877 postavil nový nástroj tehdy ještě litoměřický varhanář Karel Eisenhut za 1560 zl. Varhany kolaudoval profesor Josef Förster, který práci Eisenhuta pochválil. Nástroj je umístěn do rozměrné pseudoslohové skříně, která vůbec nekoresponduje s vybavením interiéru kostela. Hrací stůl je postaven z prostorových důvodů v podstavci (tzv. „špílšrank“), nástroj má mechanickou trakturu a zásuvkové vzdušnice. Eisenhut uplatnil ve stroji řadu tehdy nových technických řešení, II. manuál opatřil žaluziovou skříní, jednou z prvních postavených u nás, byť technicky ještě nedokonalou.

V roce 1918 byl nástroj poškozen rekvizicí prospektových cínových píšťal, které byly nahrazeny zinkovými. Opravu, čištění a ladění uskutečnil v roce 1925 varhanář Bohumil Paštika, konzervační práce provedl v roce 1940 Karel Urban z Prahy. Jednu z posledních oprav provedl v roce 1943 Stanislav Havlík. Nástroj je bohužel napaden červotočem a vykazuje defekty i na traktuře a vzduchové soustavě. Přesto se jedná o reprezentativní rané dílo mistra Karla Eisenhuta, které nám dokládá pronikání nových trendů ve varhanářství 2. poloviny 19. století na naše území.

Dispozice varhan je dodnes původní

I. Manuál C–f´´´ (54 tónů)

Principal 8´
Salicional 8´
Kryt 8´
Oktava 4´
Fletna 4´
Mixtura 2 2/3´, od c´´ 2×
 • Principal 8 Fuss
 • Gamba 8 Fuss
 • Bordun 8 Fuss
 • Octave 4 Fuss
 • Quinta 2 2/3 Fuss
 • Sub-Octave 2 Fuss
 • Mixture 2 Fuss, 3 Fach

Složení Mixtury:

 • C: 2´+1 1/3´+1´
 • c1: 4´+2 2/3´+2´

 II. Manuál C–f´´´ (54 tónů)

 • Doppelflöte 8 Fuss
 • Salicional 8 Fuss
 • Flöte Amabiles 4 Fuss
 • Gemshorn 4 Fuss ´

Pedál  C–c´(25 tónů)

 •  Subbass 16 Fuss
 • Octav Bass 8 Fuss

Manual Coppel a Pedalcoppel
Žaluzie jako šlapka aretovatelná v jediné poloze (dnes nefunkční).

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Zdroj

Odkazy

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001


FESTIVAL POŘÁDÁ

Královské město Slaný
Královské město Slaný


PARTNER PROJEKTU

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.


Mediální partner

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–16