Varhany znějící * 2016

Mezinárodní varhanní festival představující památné nástroje ve Slaném a Zlonicích


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami na Velvarsku a Mělnicku v sobotu 1. října 2016 | Program Putování »

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v MělníkuV roce 1753 přestavěl a zvětšil varhany pražský mistr Anton Spiegel. Pozitiv vyjmul ze skříně varhan, umístil ho do zábradlí kruchty, prospekt osadil principálem 4´ a zvětšil positiv na celkem 7 rejstříků, takže nástroj měl odtud celkem 23 rejstříků. Závady na traktuře nástroje opravil v roce 1763 pražský varhanář Johann Ferdinand Schwabel, další opravy uskutečnili rovněž pražští varhanáři – v roce 1783 Anton Reiss a v roce 1830–31 a 1834 Josef Gartner. Velký nástroj vyžadoval pravidelnou údržbu, opravy, čištění a ladění, při kterých máme doloženo řadu mistrů – budyňského Wenzela Mrázka (1846), albrechtického Josefa Predigera (1869) či varhanáře Aloise Červenku (1885).I když se právy o varhanách zachovaly až od 17. století, soudíme, že ve význačném chrámu byly varhany asi již v gotice. Na počátku 17. století byl chrám renesančně přestavěn včetně kruchty, na kterou byly postaveny nové varhany. K tomuto nástroji přistavěl roku 1626 pozitiv do zábradlí kruchty pražský varhanář Jiří Rosport. Nové velké varhany postavil v roce 1711–12 pražský varhanářský mistr Jan Antonín Krásný za 900 zl. Zajímavostí je, že třetina ceny byla hrazena naturálně – vínem. Nástroj měl mít dle smlouvy na dvou manuálech (hlavní stroj a pozitiv byly postaveny v jedné skříni) a v pedále celkem 18 rejstříků, do prospektu byly osazeny bohatě zdobené píšťaly. Skříň varhan byla osazena figurální výzdobou o 2 roky později, Krásný nástroj v dalších letech udržoval opravami.

V létě roku 1898 varhany vypověděly službu, byly rozebrány, prospekt složen v muzeu a na kruchtu kostela postavila „prozatímní“ malé jednomanuálové varhany pražská varhanářská firma Rejna-Černý. V zábradlí kruchty zůstalo osazeno torzo pozitivu z roku 1763 po přestavbě Spiegelem, zatímco krásný barokní Krásného prospekt se zdobenými píšťalami byl posléze, přes pokusy o jeho záchranu, složen od roku 1953 v podvěží za kruchtou, kde beznadějně chátral.

Zásluhou Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku byl v roce 2004 vyhlášen projekt obnovy varhan, který se povedlo úspěšně realizovat v roce 2014, kdy do rekonstruované Krásného varhanní skříně postavila nový mechanický nástroj v zcela v duchu mistra Krásného česká varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krásných Louček. Restaurovány byly všechny dochované barokní části skříně i původní prospektové píšťaly, které se tak podařilo zachránit. O projektu obnovy vyrhany.

Dispozice varhan z roku 2014

Manuál C, D–d´´´

 • Burdon flauta 16´
 • Principal 8´
 • Flaut amabile 8´
 • Salicional 8´
 • Octava 4´
 • Flauta minor 4´
  Quinta major 3´
 • Superoctava 2´
 • Mixtur major 1 1/3´, 4×
 • Mixtur minor 1 1/3´, 2×
 • Sesquialter 2×
 • Unda maris 8´
 • Biffaro 8´

Pozitiv C, D–d´´´

 • Copula major 8´
 • Principal 4´
 • Fugara 4´
 • Copula minor 4´
 • Octava 2´
 • Quinta 1 1/3´
 • Mixtur 1´, 3×

Pedál C, D–d´

 • Major Bass 16´
 • Subbass 16´
 • Octavbass 8´
 • Superoctava 4´
 • Trompetbass 8´

Spojky:  Pozitiv/Manuál, Manuál/Pedál

Fotogalerie: Varhany v proboštském kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku

Foto: Jiří Jaroch a Pavel Vychodil

Zdroj

Odkazy

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001


FESTIVAL POŘÁDÁ

Královské město Slaný
Královské město Slaný


PARTNER PROJEKTU

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.


Mediální partner

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–16