Varhany znějící * 2016

Mezinárodní varhanní festival představující památné nástroje ve Slaném a Zlonicích


Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami na Velvarsku a Mělnicku v sobotu 1. října 2016 | Program Putování »

Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Malý bezpedálový nástroj – pozitiv – v současnosti umístěný v Městském muzeu ve Velvarech je jedním z mála dochovaných děl pražského varhanářského mistra Leopolda Spiegela. Pozitiv byl postaven v roce 1722 do nám neznámého, pravděpodobně pražského kostela či lépe kaple. Osudy tohoto nástroje jsou známé až od roku 1853, kdy byl při renovaci jednolodního kostela Všech Svatých v Malovarech zakoupen prostřednictvím učitele Václava Vaněčka a měšťana Čeňka Šimona v Praze za sumu 75 zl.

Nástroj má 4 rejstříky, unikl za I. světové války rekvizici prospektových píšťal, bohužel neunikl všeobecné devastaci památek po r. 1948 a tak byl značně poškozený z kostela odnesen, opraven a umístěn v muzeu.

Současná dispozice varhanního pozitivu

Manuál C–c´´´ ( krátká oktáva)

  1. Copula maj. 8
  2. Copula min. 4´
  3. Principal 2´
  4. Mixtural 2×

Fotogalerie: Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Varhanní pozitiv v Městském muzeu ve Velvarech

Foto: Jiří Jaroch

Zdroj

Odkazy

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001


FESTIVAL POŘÁDÁ

Královské město Slaný
Královské město Slaný


PARTNER PROJEKTU

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.


Mediální partner

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–16