Varhany znějící * 2018

Mezinárodní varhanní festival představující varhany na Slánsku & Dolnobřežansku


Varhanní pozitiv Pavla Černého

Pozitiv uslyšíte ve středu 5. září 2018 v 19.30 v kapli Zasnoubení
P. Marie v bývalé piaristické koleji ve Slaném | Program koncertu »

S pozitivem se také můžete seznámit při Putování za varhanami na Slánsku »

Varhanní pozitiv z 18. století Pavla Černého

Tento varhanní pozitiv postavil neznámý mistr asi počátkem 18. století pravděpodobně v Čechách. V průběhu 19. století zřejmě došlo k úpravám, nebo byl pozitiv nově zkompletován z již nefunkčních součástí staršího nástroje. To se nedá zjistit a ani při restaurování se nepodařilo tyto otázky zodpovědět.

V roce 1981 byl pozitiv zbaven pravděpodobně nepůvodní polychromie (možná z doby zásahu v 19. století), opět zkompletován, zprovozněn a opatřen motorem varhanářem Františkem Krutským (varhanářské družstvo Igra), protože tehdejší majitel ho dostal od faráře ve Svárově u Unhoště darem v rozloženém nehratelném stavu v bednách. Farář jej získal odkudsi z Jižních Čech. Dnes již nežije, takže se nepodaří zjistit, odkud.

V roce 2000 jej koupil Pavel Černý a v roce 2003 odvezl do Nizozemí, kde jej pod vedením varhanáře Hanse van Rossuma pietně zrestauroval a připravil pro finální polychromii, kterou provedl akademický malíř Peter Stirber. Na restaurování skříně a dřevěných píšťal se podíleli Aleš Repka z varhanářské dílny Kánský–Brachtl, Dalibor Michek a Petr Dlabal.

Holandský varhanář Hans van Rossum zhotovil v roce 2003 podle tohoto nástroje kopii pro Univärsitet der Künste Berlin, která zazněla spolu s originálním pozitivem na koncertu našeho festivalu v roce 2012.

Dispozice pozitivu

Manuál C–c´´´
Copula 8´, Copula 4´, Principál 2´, Quinta 1½´, Octava 1´

Spodní otáva krátká, ladění středotónové – a = 415 Hz

Fotogalerie: Varhanní pozitiv z počátku 18. století

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Varhanní pozitiv Pavla Černého

Foto: Pavel Černý

Ve středu 20. dubna 2011 začal varhaník Pavel Černý instalovat svůj varhanní pozitiv v klášterním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném. Rozložený pozitiv vynesl do bývalého františkánského chóru, který je umístěn za hlavním oltářem klášterního kostela. Zde také začal – v těsné blízkosti torza Reissových varhan (1776) vestavěných do hlavního oltáře – pozitiv sestavovat a připravovat na festivalový koncert (4. 5. 2011) .

Fotogalerie: Instalace pozitivu v klášterním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Varhanní pozitiv Pavla Černého v klášteře ve Slaném

Foto: Ivo Horňák

Odkazy

Na začátek stránky
Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001
FESTIVAL POŘÁDAJÍ

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

MAS Dolnobřežansko, o. p. s.


PARTNEŘI PROJEKTU

Královské město Slaný
Královské město Slaný


Královské město Velvary
Královské město Velvary


Obec Zlatníky-Hodkovice
Obec Zlatníky-Hodkovice


Obec Psáry
Obec Psáry-Dolní Jirčany


MEDIÁLNÍ PARTNER

Varhaníci on-line


Královské město Slaný

Kulturní zařízení města Slaného
Kulturní zařízení města Slaného

© KZMS 2010–2018