Toto je archivní web ročníku 2014. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2014

Festival představující památné varhany ve Slaném, Velvarech a Zlonicích & Petrovicích a Dolních Hbitech


Varhany v kapli Zasnoubení P. Marie ve Slaném

Varhany uslyšíte v pondělí 8. září 2014 v 19.30 v kapli Zasnoubení P. Marie v bývalé piaristické koleji ve Slaném | Program koncertu »

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Dosud se traduje, že autorem nástroje v kapli Zasnoubení Panny Marie je Antonín Reiss. Pečlivé zkoumání varhan napovídá, že se jedná o rukopis
jiného autora. Organolog MUDr. Tomáš Horák se domnívá, že se jedná o rokokové varhany loketského mistra Johanna G. Ignaze Schmidta, který v 60. letech 18. století pracoval v nedaleké Peruci.
MUDr. Horák dále uvádí: Na počátku 20. století byly u varhan provedeny tehdy žádané moderní změny a nestylové zásahy. V roce 1918 byly pro válečné účely zrekvírovány průčelní cínové píšť'aly, později nahrazené zinkovými.

V roce 1994 renovoval nástroj varhanář Franz z Prahy. Varhanám vrátil dispozici II. manuálu do původního stavu. Hlavní nástroj je rozdělen do dvou skříní, pozitiv se nachází přímo v hracím stole. Varhany, zčásti v nepůvodním stavu, jsou cennou památkou. Vzhledem k pozdějším zásahům a změnám ovšem nástroj nemá svůj originální zvuk.

Současná dispozice

Hlavní stroj:

 1. Principal 8´
 2. Flauta 8´
 3. Salicional 8´
 4. Octava 4´
 5. Flauta 4´
 6. Superoctava 2´
 7. Mixtura 3×

Pozitiv:

 1. Copula 8´
 2. Copula 4´
 3. Principal 2´

Pedál:

 1. Subbass 16´
 2. Octavbass 8´

Napsala: Stanislava Spoustová

Fotogalerie: Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

Bývalá piaristická kolej s kaplí Zasnoubení P. Marie

Bývalá piaristická kolej s kaplí Zasnoubení P. Marie

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Loketský varhanář Johann Georg Ignaz Schmidt

Johann Ignaz Schmidt se narodil 7. dubna 1727 v Lokti jako syn truhlářského mistra Johanna Davida Schmidta. Do učení byl přijat 25. března 1740 a stejně jako otec se vyučil truhlářem. Dosud nevíme jistě, kde se varhanářství vyučil. Pravděpodobně to bylo v dílně Wenzela Starcka, nemůžeme však vyloučit i jiné mistry. Je pravděpodobné, že po vyučení pracoval jistý čas u svého mistra či byl na vandru. Jeho první práce jsou datovány až po polovině 50. let 18. století. Jisté je, že při realizaci některých zakázek spolupracoval s dalšími členy loketských varhanářských rodů (Wenzel Burkkart). Schmidt byl dvakrát ženatý. První sňatek uzavřel kolem roku 1755 s Magdalenou Schenkovou, podruhé se oženil již ve zralém věku s třicetiletou Marií Schellingerovou, dcerou majitele skladu tabáku v Lokti, se kterou uzavřel svatební smlouvu 20. listopadu 1794.

Schmidt byl velmi plodným a úspěšným varhanářem, který se dokázal v 2. pol. 18. století prosadit vedle konkurence varhanářských dílen litoměřického J. Rusche, plzeňského L. Rausche, tachovských Gartnerů, nepomyšlského Müllera či čisteckých Guthů. Jeho varhany, které se dochovaly dodnes, svědčí o vysoké kvalitě truhlářského i varhanářského řemesla stejně jako o výtvarném nadání a často i přes absenci základní údržby jsou schopné vydat svědectví o Schmidtových schopnostech.

Kromě realizace značného množství oprav, přestaveb a transferů postavil Schmidt několik desítek nástrojů, od malých positivů až po velké dvoumanuálové varhany s prospektovým 8´principálem. Bohužel z jeho největších nástrojů se dochovaly buď jen krásné varhanní skříně a stroj byl nahrazen novějším (Jirkov, 1784, II/20) případně byly vandalsky devastovány po roce 1948 (Březno u Chomutova, 1758, II/19).

Mezi nejzachovalejší rané Schmidtovy nástroje patří varhany v Peruci (1763, II/12) i přes částečnou „romantizaci“ dispozice jedny ze zvukově nejpozoruhodnějších varhan vůbec.

Mezi velké a poměrně dobře dochované nástroje patří dvoumanuálové varhany o 16 rejstřících postavené do farního kostela v Bochově v roce 1780. O něco menší, zvukově ovšem neméně zajímavé, jsou varhany z roku 1792 v kostele sv. Ondřeje v Lubech (II/14).

Z dalších Schmidtových nástrojů lze vybrat varhany z roku 1773 v Bečově nad Teplou (II/12), Ervětici (1777), Čachovicích a Radošově (1778), v Doupově (1783, II/13) či ve špitálním kostele v Chomutově (1784, II/12).

Varhany J. I. Schmidta se koncepčně i výtvarně odlišují od varhan loketských Starků a Burkartů. Poznávacím znamením je zejména výrazné zvlnění půdorysné linie prospektu, prospektové římsy i postamentu, výrazný profil prospektové římsy u ranějších prací u pozitivu, později i na hlavním stroji. Charakteristický je i dvouvěžový pozitiv v zábradlí u dvoumanuálových nástrojů.

Johann Ignaz Schmidt zemřel 19. září 1802 v Lokti, v domě č. 27 ve věku osmdesáti pěti let.

Je doloženo, že kromě varhanářství se Schmidt věnoval i stavbě klavírů a kolovrátků. Z pozůstalosti je patrné, že zemřel jako zámožný měšťan a odkázal 7 dětem z obou manželství a vdově kromě nemovitosti i značné polnosti.

Ve Schmidtově dílně se pravděpodobně vyučil varhanářství nepomyšlský Johann Ferdinand Müller,
jehož práce se v některých detailech podobají pracím Schmidtovým. Ze Schmidtových dětí se žádné varhanářství nevěnovalo a tak smrtí Johanna Ignáce Schmidta (a smrtí loketského Johanna J. Pleyera o 9 let později) se uzavřela kapitola slavné loketské varhanářské tradice trvající více než jedno století.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu


FESTIVAL POŘÁDAJÍ

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

MAS Sedlčansko, o. p. s.


PARTNEŘI PROJEKTU

Královské město Slaný
Královské město Slaný

Obec Petrovice u Sedlčan
Obec Petrovice u Sedlčan


Mediální partnerVarhaníci on-line


Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–14