Toto je archivní web ročníku 2014. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2014

Festival představující památné varhany ve Slaném, Velvarech a Zlonicích & Petrovicích a Dolních Hbitech


Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami v sobotu 27. září 2014 | Program Putování »

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Na místě dnešního kostela sv. Mikuláše stával do roku 1839 gotický kostel. První známý inventář kostela z roku 1667 neuvádí žádný nástroj. Zprávy o varhanách v něm máme od poloviny 18.století. To zde v širokém okolí působila velmi plodná dílna sedleckých Semrádů. V roce 1749 postavil na zdejší kruchtu malý nástroj sedlecký mistr Ferdinand Semrád za 100 zl. Jednalo se o malý positiv o 3–4 rejstřících a bez pedálu. Mistr Semrád svůj nástroj opravil a naladil v roce 1789 za 21 zl. 41 kr. Kostelní účty přinášejí informace o jeho dalších drobných opravách (např. v roce 1788, 1797, 1807, 1814), častěji bylo třeba opravit namáhané měchy (nové kůže, klíh k lepení – např. roku 1788, 1804,1813, 1817) či zakoupit nový řemen k tahání měchů. V letech 1831–1833 bylo jednáno o opravě positivu s jihlavským varhanářem Johannem Pohanem. Ten zřejmě vyměnil opotřebovanou klaviaturu (r. 1831, 9zl. 54 kr.) a varhany opravil (1832, 9zl. 45kr.). Roku 1839 se starý gotický kostel zřítil. Zda vzal zasvé i pozitiv, nevíme, v kostelních účtech již nefiguruje.

Nový novorománský kostel byl svěcen roku 1855 a byl zřejmě bez varhan. Na pořízení varhan přispěl roku 1861 císař František 100 zl., drobnými obnosy přispěli i krásnohorští občané. Do kostela tak mohly být pořízen starší nástroj ze Sedlce, který byl koupen za 160 zl. Přenesení, opravu a postavení na kruchtu provedl sedlecký varhanář Johann Karda za 296 zl. 14 kr.

Varhany měly jeden manuál a celkem 8 rejstříků. Jejich oprava spolu s opravou měchu a klekátka na kruchtě proběhla v roce 1869. Nástroj sice sloužil, ale vzhledem k jeho opotřebení v důsledku stáří se uvažovalo o novém. Tak byly r. 1882 varhany prohlédnuty „pražským varhanářem“, a na spořitelní knížce střádány prostředky na pořízení varhan.

Nový nástroj v pseudoslohové skříni dodala roku 1900 pražská varhanářská firma Rejna–Černý. Doplatek kauce 333 K obdržela firma po 3 letech a roku 1904 nástroj prohlédla a opravila. Během I. světové války byly z prospektu vyjmuty a zrekvírovány velké cínové píšťaly. Jejich náhradu za
zinkové a celkovou opravu varhan provedla autorská firma po válce, v roce 1919 za 682 K 58 haléřů.
Po II. světové válce byly varhany opraveny v roce 1949 a poslední renovace se uskutečnila v letech 1995–1996. Nástroj má celkem 10 rejstříků, traktura je mechanická, vzdušnice kuželkové.

Současná dispozice

Manuál, C–f´´´

Principál  8´
Flétna 8´
Kryt 8´
Gamba 8´
Salicionál 8´
Oktáva 4´
Roh 4´
  1. Principál  8´
  2. Flétna 8´
  3. Kryt 8´
  4. Gamba 8´
  5. Salicionál 8´
  6. Oktáva 4´
  7. Roh 4´

Mixtura 2 2/3´

Pedál, C– d´

  1. Subbas 16´
  2. Oktávbas 8´

Pedálová spojka, Kolektivy: Piano–Mezzoforte–Forte

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Kostel sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Kostel sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Kostel sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Rejna a Černý – známá a úspěšná varhanářská firma v Praze
na konci 19. a v 1. třetině 20. století.

Josef Rejna se narodil 3. února 1855 v Červené Řečici jako syn papírnického tovaryše Jana Rejny z čp. 61 a Antonie Vladykové z Kácova. Josef Černý se narodil 19. dubna 1852 v Praskolesích čp. 15 jako syn krejčovského tovaryše Matěje Černého a Marie, roz. Kokšové z Hořovic.

Oba Josefové se seznámili ve varhanářském podniku pražského mistra Karla Schiffnera, u něhož se oba vyučili a pracovali ještě v roce 1884. Podíleli se tak na stavbě mnoha varhan K. Schiffnera, včetně nových velkých varhan pro královéhradeckou katerálu sv. Ducha.

Nejpozději roku 1885 se osamostatnili a založili v Praze společný podnik sídlící nejprve v Krakovské ulici č. 5, později přesídlili do Hálkovy ulice č. 59 v Praze na Vinohradech (dnes ulice Londýnská). Jejich první nástroje byly zásuvkové soustavy, velmi brzy však firma začala stavět varhany s kuželkovými vzdušnicemi a mechanickou trakturou, se kterými slavila největší úspěchy. V první dekádě 20. století pak přešla k traktuře pneumatické, i když současně v jednotlivých případech dále stavěla osvědčené traktury mechanické, vzácně i se zásuvkovými vzdušnicemi, zejména tam, kde to z prostorových důvodů bylo výhodné.

Po dispoziční a intonační stránce firma velmi záhy opustila zbytky doznívajících principů „barokního“ varhanářství a stavěla nástroje zcela poplatné tehdejšímu hudebnímu vkusu a nazírání na varhany jako na doprovodný nástroj, který měl v hudebně liturgické praxi nahradit orchestr.

Ve výtvarném řešení prospektů varhan užívala firma pseudoslohové typy skříní, ojediněle stavěla volné „kopie“ prospektů barokních varhan, které v dané lokalitě nahrazovala vlastním výrobkem.

Dosud nevíme přesně, kdy firma zanikla. Poslední známá práce je z roku 1929.

Během více než 40 let existence firmy postavili nebo opravili varhanáři Rejna a Černý několik stovek nástrojů, zejména na území Čech. Ojediněle se lze setkat s jejich nástroji i v zahraničí. Jejich varhany, zejména ty s mechanickou trakturou, patří ke kvalitním, řemeslně velmi solidně zpracovaným nástrojům, které svojí funkčností překvapí i po mnoho desetiletí zanedbané údržbě.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Autorem textů o varhanách je Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu


FESTIVAL POŘÁDAJÍ

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

MAS Sedlčansko, o. p. s.


PARTNEŘI PROJEKTU

Královské město Slaný
Královské město Slaný

Obec Petrovice u Sedlčan
Obec Petrovice u Sedlčan


Mediální partnerVarhaníci on-line


Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–14