Toto je archivní web ročníku 2014. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2014

Festival představující památné varhany ve Slaném, Velvarech a Zlonicích & Petrovicích a Dolních Hbitech


Zveme vás na Varhany znějící 2014 – pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu, který představí památné varhany na Slánsku a Sedlčansku. Festival pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s., Královské město Slaný a obec Petrovice pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého.

Putování I.

Putování za varhanami na Slánsku

Malíkovice, Hořešovice
Klobuky, Smolnice

sobota 6. září 2014 09.00

Putování za varhanami
na Slánsku – varhany v okolí Slaného vám představí organolog Štěpán Svoboda
a varhaník Jakub Janšta

Slaný

1. koncert - Slaný

Piaristická kaple Zasnoubení P. Marie

pondělí 8. září 2014 19.30

Švýcarská hudba pro varhany, alpský roh
a jódlování
– na varhany hraje Peter Fröhlich (CH)
s dalšími hosty ze Švýcarska

Slaný

2. koncert - Slaný

Děkanský chrám
sv. Gotharda

středa 10. září 2014 19.30

Varhany vážně – nevážně na varhany Antonína Reisse postavené roku 1783 hraje závažně i zvesela Jiřina Dvořáková-Marešová

Velvary

3. koncert - Velvary

Kostel sv. Kateřiny
— v
ýměnný koncert —

sobota 13. září 2014 18.00

Francouzská varhanní hudba 19. a 20. století
na varhany E. Š. Petra (1886) hrají Michel Bouvard (F)
a Y. Uyama-Bouvard (F)

Zlonice

4. koncert - Zlonice

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

pondělí 15. září 2014 19.30

Chvála improvizace – na zrekonstruované varhany
Emanuela Š. Petra z roku 1890
improvizuje na témata
publika Jaroslav Vodrážka

Slaný

5. koncert - Slaný

Klášterní kostel
Nejsv. Trojice

středa 17. září 2014 19.30

Musica magnorum sola-
men dulce laborum …
na pozitiv, virginaly, portativy a flétny hrají Tomáš Flégr 
a Jankees Braaksma (NL)

Petrovice

6. koncert - Petrovice u Sedlčan

Kostel sv. Petra a Pavla
— v
ýměnný koncert —

sobota 20. září 2014 18.00

Z hudebních pokladů venkovských kantorů
na zrekonstruované a znovu-
postavené varhany F. Semráda hraje Pavel Černý

Dolní Hbity

7. koncert - Dolní Hbity

Farní kostel
sv. Jana Křtitele

středa 24. září 2014 19.30

Bach a jeho následovníci
v 19. a 20. století
 – zvukově  nádherný nástroj K. Vocelky
postavený roku 1872 rozezní
varhaník Petr Čech

Putování II.

Putování za varhanami na Sedlčansku

Krásná Hora, Sv. Jan
Kamýk, Maková Hora 

sobota 27. září 2014 09.00

Putování za varhanami
na Sedlčansku – historické varhany v okolí Petrovic vám představí známý varhaník
a organolog Pavel Černý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhany znějící 2014, Slaný–Velvary–Zlonice & Petrovice a Dolní Hbity. Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu se v roce 2014 uskuteční díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS Sedlčansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královské město Slaný a obec Petrovice. Proto vám můžeme tentokrát představit památné varhany nejenom na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice), ale též na Sedlčansku (Petrovice a Dolní Hbity), a to jak na hlavních koncertech – včetně možnosti zúčastnit se po registraci jednoho koncertu na Sedlčansku pro zájemce ze Slánska a naopak –  tak při putování za varhanami v obou regionech. V rámci zmíněné dotace se také uskuteční dvě rozsáhlé rekonstrukce varhan – Zlonice a Petrovice u Sedlčan – a oba opravené nástroje také samozřejmě uslyšíte na festivalových koncertech.

Na festivalových koncertech se představí nejenom světově uznávaní zahraniční interpreti, ale i vynikající čeští varhaníci, reprezentující koncertní umělce nejstarší, střední a mladší varhanní generace. Každý koncert našeho festivalu má svou zvláštní dramaturgii a specifické zaměření. Kromě varhan tak uslyšíte další zajímavé, a ne běžně se vyskytující nástroje a hudební styly a techniky.

Festival zahájí celodenní výlet – Putování za varhanami na Slánsku – při kterém navštívíme čtyři místa v okolí Slaného a seznámíme se s dalšími zajímavými nástroji. Obdobný výlet – Putování za varhanami na Sedlčansku – festival zakončí. Každý organizovaný účastník obdrží na závěr Putování zdarma upomínkový grafický list s motivy varhan na Slánsku a Sedlčansku od grafika Milana Bauera.

Výměnné koncerty – po přihlášení se mohou zájemci zúčastnit zájezdu na koncert ze Sedlčanska do Velvar, či naopak přijet na koncert ze Slánka do Petrovic u Sedlčan.

Renomovaný a citlivý přístup všech interpretů k technickým a zvukovým dispozicím jednotlivých nástrojů společně s promyšlenou dramaturgií festivalových koncertů je příslibem jedinečných hudebních zážitků.

Na koncerty ve Velvarech a ve Zlonicích je ze Slaného zajištěna zdarma doprava! Odjezd vždy hodinu před konáním koncertu ze zastávky „U Váhy“ v Šultysově ulici ve Slaném.

Vstup na všechny akce a koncerty festivalu je volný! 

Tak jako v předchozích letech budou z festivalových koncertů pořízeny živé nahrávky, z nichž pak bude sestaven komplet tří CD, který vyjde do konce roku 2014. (CD Varhany znějící 2001, 2009, 2011, 2012)

Na festivalových koncertech budeme pomocí dvou kamer přenášet obraz z kůru. Z pohodlí lavic v chrámové lodi tak budete mít možnost sledovat interprety při hře na kůru. Nenechte si ujít tento zážitek!

Festival se koná také díky podpoře farností Arcidiecéze pražské – Slaný, Zlonice, Smečno, Kralupy nad Vltavou, Petrovice u Sedlčan, Krásná Hora nad Vltavou a Maková-Smolotely. 

Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2014 pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s., Královské město Slaný a obec Petrovice. Festival se koná pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého.

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu


FESTIVAL POŘÁDAJÍ

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

MAS Sedlčansko, o. p. s.


PARTNEŘI PROJEKTU

Královské město Slaný
Královské město Slaný

Obec Petrovice u Sedlčan
Obec Petrovice u Sedlčan


Mediální partnerVarhaníci on-line


Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–14