Toto je archivní web ročníku 2009. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2009

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném a Velvarech


Zveme Vás srdečně na mezinárodní festival Varhany znějící 2009, představující památné varhany ve Slaném a ve Velvarech. Jako součást Dnů evropského dědictví ho v roce 2009 pořádá město Slaný ve spolupráci s městem Velvary.

Slaný

1. koncert - Slaný

Kaple Zasnoubení Panny Marie

úterý 8. září 2009 19.30

Hudební soupeření a bitvy – na varhany Ignáce Schmidta z roku 1760 bude hrát Peter van Dijk (Utrecht, NL)

Velvary

2. koncert - Velvary

Kostel sv. Kateřiny

čtvrtek 10. září 2009 19.30

Česká varhanní škola
19.–20. století
 – na varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 1886 zahraje Pavel Černý (CZ)

Slaný

3. koncert - Slaný

Kostel sv. Gotharda

pátek 11. září 2009 20.00

Saská hudba 17. století – vystoupí Barbara Christina Steude, soprán (D) a na Reissovy varhany z roku 1783 zahraje Jan Katzschke (D)

Tak jako při festivalu Varhany znějící 2001 (Slaný a Smečno) proběhnou dva varhanní koncerty ve Slaném a jeden v okolí Slaného. Po delším uvažování jsme tentokrát zvolili nedaleké Velvary. Právě díky koncertu ve Velvarech, který se uskuteční v kostele sv. Kateřiny a rozezní romantický nástroj z roku 1886 varhanáře Šimona Emanuela Petra, budeme moci bezprostředně porovnat jejich zvuk se slánskými nástroji, které jsou zhruba o sto let starší. Velvarský koncert bude zajímavý i dramaturgicky, neboť nám představí Českou varhanní školu 19. a 20. století, a to včetně Bohuslava Martinů, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme.

Náš varhanní festival chce velvarským koncertem v kostele sv. Kateřiny upozornit na další unikátní nástroj, který se nachází ve Velvarech ve hřbitovním kostele sv. Jiří. Tento nástroj zaniká před očima a koncertem bychom rádi iniciovali další úsilí pro jeho záchranu. Vždyť v tomto případě se jedná o varhany, které vznikly patrně v dílně Hanse Henricha Mundta, autora významných varhan z kostela Matky Boží před Týnem v Praze 1. Tyto varhany byly postaveny v roce 1689 pro kostel sv. Kateřiny a později přeneseny právě do hřbitovního kostela sv Jiří.

Na koncertech si můžete zakoupit upomínkovou litografii Jana Kavana s motivy varhan ve Slaném a ve Velvarech vytvořenou pro varhanní festival Varhany znějící 2009.

Ze všech tří koncertů budou pořízeny nahrávky, z nichž bude setaven kompaktní disk, který vydáme v roce 2010. Součástí tohoto disku bude také výběr skladeb z koncertu  „Varhany a cink“, který se konal v chrámu sv. Gotharda ve Slaném v neděli 17. května 2009. 

Novinkou na těchto koncertech je přenos obrazu z kůru pro posluchače. Z pohodlí lavic v chrámové lodi tak můžete na plátně sledovat interprety při hře na kůru. Nenechte si ujít tento zážitek!

Koncerty se konají ve spolupráci s Mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany a pod uměleckou záštitou jeho zakladatele, varhaníka Pavla Černého.

Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící 2009 se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka a starostky města Velvary Jitky Linhartové.

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

English Information in English

Festival Varhany znějící 2009 pořádá město Slaný a město Velvary ve spolupráci s Mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Součástí mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2009 je také Putování za historickými varhanami. Zúčastněte se také příjemného výletu a seznamte se s vzácnými varhanami v okolí Slaného! | Program Putování »

Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka a starostky města Velvary Jitky Linhartové.

Královské město Slaný

Královské město Velvary

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2009

Královské město Slaný

Starý web: Varhany znějící 2001