Toto je archivní web ročníku 2009. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2009

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném a Velvarech


Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami v sobotu 5. září 2009 | Program Putování »

MP3 ukázky z Putování za historickými varhanami 

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně

Původně renesanční nástroj je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Skříň varhan pochází pravděpodobně z roku 1587. Varhanářem mohl být některý člen rodiny Rudnerů nebo Phanmulerů.

Dokumentace o prováděných opravách je u těchto varhan bohatá. Např. z roku 1663 je doložena oprava nástroje, patrně poté, co jej při drancování poničili Švédové.

18. století přineslo rozšíření varhan o pozitiv v zábradlí kruchty a instalaci nového hracího stolu. Výtvarnou asymetrii najdeme v oblamovaném kladí, které neleží přesně v ose hlavice pilastru. Důvodem byly úpravy, k nimž zřejmě vedl požadavek na rozšíření střední části postamentu.

V celých varhanách bylo nalezeno více než 200 velmi starých kovových píšt'al. Zda některé z nich pocházejí přímo z renesančních varhan, lze dnes velmi těžko posoudit.

V 90. letech 20. století došlo při restaurování skříně varhan k některým pochybením, např. k uvolnění barevné vrstvy na malovaných výplních. Nepřijatelný stav byl opraven. Konečný výsledek je i přes některé nenahraditelné ztráty způsobené předchozími zásahy zdařilý.

Dispozice

Manuál:

 1. Principal 8´
 2. Copl major 8´
 3. Salicionale 8´
 4. Principal octav 4´
 5. Copl minor 4´
 6. Quintadena 4´
 7. Quinta major 3´
 8. Superoctav 2´
 9. Mixtura 3×
 10. Cimbal 2×

Pedál:

 1. Subbass 16´
 2. Octavbass 8´
 3. Superoctavbass 4´

2× Sperventil (Principálový a flétnový sbor)

Tónový rozsah: C-c3 s krátkou oktávou (manuál), C-a s krátkou oktávou – 18 tónů (pedál).

Napsala: Stanislava Spoustová

Fotogalerie: Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně

Foto: Jiří Jaroch

Odkazy

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Festival Varhany znějící 2009 pořádá město Slaný a město Velvary ve spolupráci s Mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Součástí mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2009 je také Putování za historickými varhanami. Zúčastněte se také příjemného výletu a seznamte se s vzácnými varhanami v okolí Slaného! | Program Putování »

Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka a starostky města Velvary Jitky Linhartové.

Královské město Slaný

Královské město Velvary

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2009

Královské město Slaný

Starý web: Varhany znějící 2001