Toto je archivní web ročníku 2009. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2009

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném a Velvarech


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami v sobotu 5. září 2009 | Program Putování »

MP3 ukázky z Putování za historickými varhanami 

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Stroj i skříň postavil Johann Georg Ignaz Schmidt (pravděpodobně také autor varhan v kapli Zasnoubení P. Marie ve Slaném).

Varhany pocházejí z roku 1763.

Dispozice

Manuál
C – c3, krátká oktáva

 1. Kopula 8
 2. Salicionál 8
 3. Principál 4
 4. Flétna 4
 5. Oktáva 2
 6. Kvinta 1 1/3
 7. Mixtura 1, 3 x

Positiv

 1. Kopula 8
 2. Fugara 4
 3. Principál 2

Pedál
C – a, krátká oktáva

 1. Subbas 16
 2. Oktávbas 8

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Foto: Ivo Horňák

Johann Ignatz Schmidt (Schmith) se narodil 7. dubna 1727 v Lokti jako syn truhlářského mistra Johanna Davida Schmidta. 25. března 1740 byl přijat do učení, vyučil se jako jeho otec truhlářem. Varhanářství se pravděpodobně vyučil v dílně Burkartově, se kterým později spolupracoval, jisté to však není.

Johann Ignatz Schmidt byl dvakrát ženatý. První sňatek uzavřel kolem roku 1755 s Magdalenou Schenkovou, podruhé se oženil s Marií Schellingerovou, dcerou majitele skladu tabáku v Lokti, se kterou uzavřel svatební smlouvu 20. listopadu 1794. Podle matričního záznamu sňatku ze dne 25. listopadu 1794 bylo ženichovi šedesát pět let, panně nevěstě třicet tři roků. Johann Ignatz Schmidt zemřel 19. září 1802 v Lokti, v domě č. 27 ve věku osmdesáti pěti let.

Podle pozůstalostní inventury, kde jsou uvedeny také tři nedokončené klavíry a tři kolovrátky (flašinety) je zřejmé, že se zabýval kromě stavby varhan také konstrukcí těchto nástrojů. Nemovitý majetek tvořil dům č. 27 s právem pivovárným, ceněný na 1500 zlatých a 1 948 sáhů polí, 1 201 sáhů luk, 904 sáhů zahrady, odhadnutých na 1959 zlatých. Po odečtení všech pasiv činila celková hodnota pozůstalosti 4506 zlatých. Mezi dědici je pět dětí z prvního manželství a dvě děti z druhého manželství spolu s ovdovělou manželkou. Podle poslední vůle zesnulého připadl jeden klavír dětem z prvního manželství a jeden klavír dětem z druhého manželství.

Pozůstalostní inventura Schmidtova je zajímavá jako jediný doklad o stavbě klavírů v rámci loketské varhanářské školy, soupisem nářadí varhanářské dílny na přelomu 18. a 19. století a vybavením varhanářovy domácnosti. Hotový klavír je oceněn na 46 zlatých, kolovrátek (flašinet) na 3 zlaté, ruční nářadí je oceňováno pouze krejcarovými položkami. Tyto odhadní ceny možno porovnat alespoň s několika položkami zařízení domácnosti: komoda 7 zlatých, skříň na šaty s dvoudílnými dveřmi 7 zlatých, španělská stěna 2 zlaté, čtyři židle 2 zlaté, lucerna 6 krejcarů, truhla na obílí l zlatý 15 krejcarů, stůl 30 krejcarů, lenoška 15 krejcarů, portrét zesnulého 30 krejcarů, kolovrat 10 krejcarů.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/

Odkazy

Na začátek stránky


Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Festival Varhany znějící 2009 pořádá město Slaný a město Velvary ve spolupráci s Mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Součástí mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2009 je také Putování za historickými varhanami. Zúčastněte se také příjemného výletu a seznamte se s vzácnými varhanami v okolí Slaného! | Program Putování »

Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka a starostky města Velvary Jitky Linhartové.

Královské město Slaný

Královské město Velvary

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2009

Královské město Slaný

Starý web: Varhany znějící 2001