Toto je archivní web ročníku 2014. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2014

Festival představující památné varhany ve Slaném, Velvarech a Zlonicích & Petrovicích a Dolních Hbitech


Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami v sobotu 27. září 2014 | Program Putování »

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Kostel v (Dolním) Kamýku – tehdy zasvěcený sv. Mikuláši – je uváděn již v soupisu farních kostelů z konce 13. století. Původní raně gotické prvky nalezneme v presbytáři a v severní stěně kostela. Kostelík byl několikrát přestavěn – koncem 15. století v pozdně gotickém slohu a o století později renesančně. Po požáru kostela v roce 1774 byl přestavěn v roce následujícím
a dnešní podobu získal přestavbou v letech 1784–1787.

Inventář kostelních věcí z roku 1735 varhany sice neuvádí, ale jistě již tehdy v kostele byly. První zmínkou o varhanách je platba 6 kr. za opravu řemenu k varhanům k tahání měchů z roku 1738. Měchy musely být ostatně opravovány vícekrát (např. 1748, kdy je opravil kantor, roku 1754, 1756 či 1762). Opravu varhan neznámým varhanářem máme doloženu v květnu roku 1740.

Roku 1774 kostel vyhořen a patrně vzaly za své i varhany. Po barokní přestavbě kostela v roce 1787 byly žádány nějaké starší varhany ze zrušeného kláštera. Není zřejmé, zda se transfer realizoval, kostelní i patronátní účty mlčí. Kostel však jistě nezůstal bez varhan, neboť při stavbě nových varhan je poznamenáno, že staré varhany měly 12 rejstříků. Kdo byl jejich autorem a jak vypadaly však netušíme.

Počátkem 19. století přestaly varhany vyhovovat a tak byl roku 1819 nákladem městské kasy a díky příspěvkům dobrodinců a zdejších osadníků pořízen nový větší nástroj od čisteckých varhanářů
Johanna a Ferdinanda Gutha. Dokončené byly 3. srpna t. r. a byly chváleny jako „velké silné varhany s pozitivem“.

První větší oprava proběhla o 20 let později, kdy zejména poškozené měchy spravil během 14 dnů v červenci 1839 radíčský varhanář František Šťovíček. Krom poskytnuté stravy mu bylo vyplaceno 8 zl. ve stříbře. Žádost na patronátní úřad o celkovou opravu varhan zůstala oslyšena. Vyčištění, přeložení měchů z kůru na půdu a opravu pozitivu provedl v roce 1850 kamýcký učitel Jan Wimmer, který se do varhan podepsal s hořkým povzdechnutím nad úmrtím jeho ženy Marie ještě týž rok.

Inventář z roku 1853 uvádí „velké“ varhany v ceně 440 zl., což byla patrně pořizovací cena nástroje. Ve dnech 5. a 6. července 1873 rozebrali a vyčistili nástroj zdejší učitelé Jan a Alois Wimmer. Pro špatný stav měchů ale nemohly nástroj naladit.

Koncem 19. století vyžadovaly jinak kvalitní varhany v důsledku opotřebení opravu. Návrh na opravu podal pražský varhanář Heinrich Schiffner za 837 zl. a rovněž pražská varhanářská firma Rejna–Černý.
Ti navrhovali vsadit do hlavního stroje Principál 8´, Salicionál 8´, upravit mixturu, do pozitivu osadit Fugaru 4´, pořídit nový měch, klaviatury, manubria a celkovou opravu nástroje. Patronát povolil opravu pouze za 566 zl. z důchodu chlumeckého panství, nový rejstřík Principál 8´ byl zamítnut. Firma provedla opravu ještě týž rok. Během 1. světové války byly varhany ochráněny před rekvizicí prospektových píšťal z důvodu stáří nástroje.

Po I. světové válce v letech 1920–1936 prováděl údržbu varhan příbramský varhanář Jindřich Melzer. Tak např. v květnu 1922 varhany opravil, v prosinci téhož roku je vyčistil a naladil, větší opravu a naladění uskutečnil v roce 1930 a cellé varhany zrenovoval v roce 1936. Zřejmě tehdy byly vyměněny dřevěné píšťaly Subbassu 16´ a Kopuly 8´ v pozitivu.

V roce 1966 byl připojen motor k měchům a v roce 1969 varhany vyčistil a opravil hořovický varhanář Miroslav Heger. V 70. a 80. letech se uskutečnilo několik oprav, jejichž cílem byla jednak oprava nástroje, jednak částečný návrat k původní dispozici nástroje. Byly pořízeny nové kvazi-stylové dřevěné potahy kláves a upravena dispozice. Nástroj by však dnes zasluhoval důkladnější opravu, zvláště měchy jsou dnes v havarijním stavu.

Současná dispozice (dle nápisů na manubriích, rok 2013)

Hlavní stroj C–c´´´ (krátká oktáva)

Copula 8
Principál 4
Salicional 8´
Oktav 2´
Qinta 1 ½
Mixtůra 1
 1. Copula 8
 2. Principál 4
 3. Salicional 8´
 4. Oktav 2´
 5. Qinta 1 ½
 6. Mixtůra 1

Pozitiv

 1. Copula 8
 2. Copula 4
 3. Principal 2
 4. Fugara 4´

Pedál C–a0 (krátká oktáva)

 1. Subbass 16´
 2. Oktavbass 8´

Fotogalerie: Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Varhany v kostele Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Kostel Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Kostel Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Kostel Narození P. Marie v Kamýku nad Vltavou

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Guthové z Čisté u Rakovníka

Guth František Karel Antonín se narodil jako syn varhanáře Andrease Gutha v Lounech roku 1711. Vyučil se u otce a 20. listopadu 1738 kupuje (podle městské knihy) v Čisté od Josefa Houka „nově postavený domeček“. Zemřel 2. 10. 1778 v Čisté u Rakovníka.

Roku 1739 během stavby varhan v Libochovicích, kdy zde umírá jeho otec Andreas, se seznámil s dcerou místního mistra truhlářského Josefa Kozla – který spolupracoval při stavbě varhan – Kateřinou. Po dokončení varhan a svatbě s Kateřinou ( 27. 11. 1741 ) se přestěhoval do Čisté, kde se dále věnoval varhanářskému řemeslu.

V Čisté se mu narodilo postupně pět dětí – Ferdinand, Karel František Martin, Dorota, Anna a Jan Matěj. V dílně pracovali i jeho dva synové – Ferdinand a Johann Mathias, kteří se po smrti svého otce stali uznávanými a vyhledávanými mistry.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Autorem textů o varhanách je Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu


FESTIVAL POŘÁDAJÍ

Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

MAS Sedlčansko, o. p. s.


PARTNEŘI PROJEKTU

Královské město Slaný
Královské město Slaný

Obec Petrovice u Sedlčan
Obec Petrovice u Sedlčan


Mediální partnerVarhaníci on-line


Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–14