Toto je archivní web ročníku 2011. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2011

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Budenicích a Vraném


Klaus Eichhorn, varhanní pozitiv (D)

Struny a píšťaly…

Kaple sv. Václava zámku v Budenicích, sobota 7. května 2011 v 18.00
Na varhanní pozitiv z 18. století hraje Klaus Eichhorn (Brémy, D)
Na barokní housle hraje Irina Kisselova (Brémy, D)

Klaus Eichhorn Klaus Eichhorn se narodil v roce 1949 a studoval chrámovou hudbu a cembalo na vysoké školel v Berlíně. Podílel se na založení Musicalische Compagney, která dále určovala jeho osobní vývoj. Od roku 1972 do roku 1981 byl poradcem státního a chrámového sboru v Berlíně a v roce 1981 založil vlastní smíšený sbor Capella Cantorum. Jako vedoucí této skupiny, stejně jako host u mnohých jiných sborů (Concerto Palatino – Boloň, Musica Fiata – Kolín, Fiori Musicali – Brémy) absolvoval velké množství koncertů. Jeho účast na festivalech v Utrechtu, Innsbrucku, Flandrech, Šlescicku-Holštýnsku a jiných, spolupráce s komorními sbory (RIAS, Stuttgratský sbor, Drážďanský sbor) a vystoupení pod vedením dirigentů jako J. E. Gradinera, F. Berniuse, A. Parotta a jiných dokazují jeho velkou váženost jako kompetentního a absolutně spolehlivého hráče generálbasu. Jeho rozmanitou činnost doplňují sólové koncerty na varhany.

Klaus Eichhorn se stal v roce 1994 po dlouhé akademické kariéře na brémské Akademii staré hudby profesorem na Vysoké škole umělecké v Brémách. Kromě toho je docentem varhan a hry generálbasu
na Evangelické vysoké škole církevní hudby v Halle. Od roku 2005 je činný jako oraganolog v diecézi Berlín-Brandenbursko.

Jeho hlavním oborem je duchovní hudba 16.–18. století. Spolus použitím historického úhozu, který je při hře pouhým technickým předpokladem zejména co se týče zvukových, dynamických a textových parametrů, se při hře na varhany hlavně orientuje na vytříbený styl hraní, upevňovaný intenzivním cvičením na originálních nástrojích a rovněž teoretickým nastudováním, díky čemuž si tento styl hry jak v sólovém tak i v orchestrálním provedení ponechává svůj vokální charakter.

Na festivalových koncertech budeme pomocí dvou kamer přenášet obraz z kůru. Z pohodlí lavic v chrámové lodi tak budete mít možnost sledovat interprety při hře na kůru. Nenechte si ujít tento zážitek!

Koncerty se konají ve spolupráci s Mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany a pod uměleckou záštitou jeho zakladatele, varhaníka Pavla Černého.

Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící 2011, Slaný–Budenice–Vraný se koná pod záštitou starosty Královského města Slaného Iva Rubíka.

Na začátek stránky


English Information in English

Festival Varhany znějící 2011 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–11