Toto je archivní web ročníku 2012. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2012

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích


Zlonice, pondělí 14. května 2012

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v 19.30 hodin

Romantický dialog varhan a pedálového klavíru
Na varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 1890 a na pedálový klavír hraje Dalibor Miklavčič (Lublaň, SI)

Na koncert do Zlonic a zpět je zajištěna ze Slaného zdarma autobusová doprava. Odjezd v 18.30 hodin z autobusové zastávky „U Váhy“ v Šultysově ulici ve Slaném.

Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích

 

Program koncertu

Koncert předního slovinského varhaníka Dalibor Miklavčiče ve Zlonicích je jedinečnou záležitostí nejen na našem festivalu ale i v rámci celé České republiky. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích uslyšíte nejen romantické varhany E. Š. Petra, ale také pedálový klavír. Nástroj, který na našich koncertních pódiích prakticky nespatříte. Přitom je pedálový klavír, dříve ve formě pedálového klavichordu či cembala znám již od 15. století. Pro tyto pedálové nástroje komponoval J. S. Bach a vlastní pedálový klavír měl i W. A. Mozart. Největšího rozšíření dosáhl v době romantismu. Pedálový klavír si oblíbil Robert Schumann, Johannes Brahms a mnoho dalších romantiků. A právě Schumannovy a Brahmsovy skladby, které byly napsány pro tento nástroj a které se dnes hrají na varhany, uslyšíte v originální interpretaci na nástroj, pro který byly komponovány. Ve Zlonicích se tak můžete stát svědky vyjímečného setkání a dialogu dvou romantických nástrojů – varhan a pedálového klavíru.
 

Varhany

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750)
  Passacaglia c moll, BWV 582
  (hráno s tradiční německou romantickou registrací –  Listz, Töpfer, Straube)
 • Dalibor Miklavčič (1971)
  4 improvizace (I, II, III, IV)

Pedálový klavír

 • Robert Schumann (1810–1856)
  Studien für das Pedalklavier Op. 56, Nr. 3, 4, 5
  Skizzen für das Pedalklavier Op. 58,
  Nr. 1 ,2, 3, 4
 • Johannes Brahms (1833–1897)
  Choralvorspiele Op. 122
  O Gott du frommer Gott
  O Welt ich muss dich lassen
  Es ist ein Ros entsprungen

Varhany

 • Théodore Dubois (1809–1847)
  Toccata G Dur

 

Poznámka ke skladbám Roberta Schumanna a Johannesa Brahmse

Schumannovy opusy 56 a 58 patří k významným mistrovým dílům; nedostatek adekvátních pedálových klavírů je ale zařadil do skupiny málo známých klavírních děl. Nicméně nechyběly pokusy zachránit je pro běžný koncertní život – počínaje částečným technicky vydařeným zpracováním Clary Schumann (v roce její smrti 1896) pro dvě ruce. Robertův vlastní návrh uvádět skladby v provedení třech rukou se ukázal jako málo praktický. Debussy a Bizet je uchopili, každý po svém, jako klavírní duo, Th. Kirchner jako klavírní trio. Nejzajímavější zůstává originál, ze kterého sám Schumann hodně zachoval, a v roce 1845 napsal svému vydavateli v Lipsku: „ Dají se s tím dělat zcela kouzelné efekty“ a nebo „Kladu důraz na myšlenku a věřím, že by mohla časem přinést novou energii do klavírní hudby.

Kompoziční struktura mnohých Brahmsových skladeb je velmi blízká idiomatice pedálového klavíru, a provedení zní nejlépe na klavír, jako ostatně u mnoha jeho varhanních skladeb. Richard Heuberger, skladatelův blízký přítel, se zmiňuje, že Johannes Brahms interpretoval Chorály op. 122 přednostně na klavír (Laukvik 2000, str. 168). V hávu klavírního zvuku dosáhne tato hudba dech beroucího, vysoce romantického výrazu; Heuberger: „ Mistr (Brahms) byl opět uchvácen a hrál vášnivě a cituplně…“ Zacházení s výrazovými prostředky klavíru přispívá opět k prohloubené, výrazově bohaté, inspirativní varhanní interpretaci.

Vstup na všechny koncerty festivalu Varhany znějící 2012 je volný! 

Tak jako v předchozích ročnících budou ze všech  festivalových koncertů pořízeny živé nahrávky z nichž bude sestaven kompaktní disk, který vyjde do konce roku 2012. (CD Varhany znějící 2001, 2009, 2011)

Na festivalových koncertech budeme pomocí dvou kamer přenášet obraz z kůru. Z pohodlí lavic v chrámové lodi tak budete mít možnost sledovat interprety při hře na kůru. Nenechte si ujít tento zážitek!

Koncerty se konají ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany a pod uměleckou záštitou jeho zakladatele, varhaníka Pavla Černého.

Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící 2012, Slaný–Peruc–Zlonice
se koná pod záštitou starosty Královského města Slaného Iva Rubíka.

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Festival Varhany znějící 2012 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–12