Toto je archivní web ročníku 2012. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2012

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích


Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

S nástrojem se můžete seznámit při Putování za historickými varhanami v sobotu 5. května 2012 | Program Putování »

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Současné varhánky byly postaveny v roku 1859 pražským varhanářem Josefem Gartnerem pro kostel Všech Svatých v Knovízi. Když tam v roce 1894 stavěla nové varhany firma Rejna-Černý, byl Gartnerův pedálový positiv přenesen do Libušína. Je zajímavé, že nástroj unikl válečné rekvizici prospektových píšťal, snad proto, že z 2´ principálu není mnoho materiálu a jeho rekvizicí by se nástroj stal prakticky neupotřebitelný.

Nástroj je umístěný za zábradlím kruchty v pseudorománské skříni, pedál stojí samostatně za zády varhaníka. Hrací stůl se nachází na zadní stěně varhan. Rozsahy nástroje jsou pro Gartnera typické – při chromatickém manuálu (zde do d´´´) postavil Gartner pedál s rozsahem C-f0, ale pouze o 13 tónech. Manuálová klaviatura je inverzní barevnosti, čela 10 kláves jsou nepůvodní, rejstříková manubria jsou umístěna po 2 po stranách nástroje, chybí štítky s názvy rejstříků. Pedálová klaviatura s ozdobně profilovaným rámem i půltónovými klávesami je původní. Vzduch dodává dvojice klínových měchů, umístěných v postamentu nástroje. Nástroj je napaden červotočem, po opravě začátkem 90. let byl ještě před 10 lety v dobrém stavu.

Současný stav varhan – tedy asi po dalších 10 letech – je poměrně tristní. Je to patrné z aktuálních fotografií, ale hlavně z nahrávky (viz níže), kterou jsme s Pavlem Černým pořídili 29. 6. 2011. 

Varhany v kostele sv. Jiří – Libušín (3:31 min, 8,07 MB)

Před Putováním za varhanami v rámci festivalu Varhany znějící 2012 byly v dubnu 2012 varhanářem Janem Otcovským na nástroji provedeny tyto práce: Rozebrání, vyčištění, ošetření proti červotoči celého nástroje, oprava vadné klaviatury, naklížení odlepených předkrývek, oprava čerpacího mechanismu, vyrovnání pomačkaných kovových píšťal, sestavení, vyrovnání intonace kovových píšťal, naladění.

Jan Otcovský dále k nástroji: Varhany v Libušíně jeví neobvykle vysokou míru zachovalosti původních komponent. Dřevěné píšťaly jsou sice zhruba z poloviny nefunkční (kvůli červotoči), nicméně se jim (kromě pedálových) úplně vyhnuly pokusy o tmelení a natírání, takže po případné opravě budou nejen funkční, ale i vzhledově dobré. Určitou vadou nástroje je nesmírně tenký plech kovových píšťal. Varhany se, bohužel, nevyhnuly pozdějším úpravám zvuku (velké vpichy na jádrech, zvýšené výřezy aj., vyšší ladění). Tyto úpravy nebyly provedeny zcela důsledně, takže nástroj nejeví optimální zvuk při jakémkoliv tlaku. Při opravě bych doporučil směrovat zvuk spíš k tlaku nižšímu (tišší a jemnější zvuk), neboť účel úprav – prosadit se při pouti ve zcela zaplněném kostele, již pominul. Nástroj byl též nehezky nabarven – v některých místech „vykukuje“ původní vkusné fládrování. 

Současná dispozice

Manuál, C–d´´´ (51 tónů)

  1. Kopula  8´
  2. Kopulal  4´
  3. Principal  2´
  4. Kvinta  11/3´

Pedál, C–f0 (18 kláves, 13 tónů)

  1. Bas 8´, Lg otevř.

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Interiér kostela sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Kostel sv. Jiří v Libušíně

Kostel sv. Jiří v Libušíně

Interiér kostela sv. Jiří v Libušíně

Interiér kostela sv. Jiří v Libušíně

Libušín, kostel sv. Jiří s hřbitovem a zvonicí, foto M. Petriščák

Foto: Jiří Jaroch, Ivo Horňák a Milan Petriščák

Fotografie varhanáře Jana Otcovského z přípravy varhan na koncert

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Varhany v kostele sv. Jiří v Libušíně

Foto: Jan Otcovský

Gartner Josef III. – c. k. dvorní varhanář v Praze

Josef (III.) Gartner (*30. 8. 1796, Tachov ) byl synem Josefa (I.) Gartnera. V rodinné dilně se seznámil s varhanářstvím. Vyučil se u pražských Franze Kolba a Kašpara Schmidta a podnikl studijní cestu po Německu. 
Roku 1819 založil vlastní dílnu v Kozí ulici na Starém Městě, od roku 1820 byl pražským měšťanem. Od počátku třicátých let vyučoval též na pražské varhanické škole, pro jejíž potřeby sepsal varhanářskou příručku „Kurze Belehrung … “.

Oženil se v Praze 15. 8. 1822 a s manželkou Annou měli do roku 1833 nejméně pět dětí. Podruhé se oženil v roce 1853 s vdovou po knihaři Senffovi Amálií, s níž měl ještě jednoho potomka.

Okolo roku 1825 měl dílnu na Řeznickém trhu, kde zaměstnával čtyři až osm tovaryšů. Byl uznávaným, aktivním a dosti drahým varhanářem, dobově spíše konzervativním. Zakládal si na tom, že je jedním z nemnoha mistrů, kteří tehdy stavěli kvalitní a trvanlivé nástroje. Podobně ocenil jen málo svých současníků a to ještě spíše v případě, kdy mu nekonkurovali. K roku 1847 uvádí, že za třicet let postavil na sedmačtyřicet nových varhan.

Ve své době byl nazýván „nejšikovnějším“ varhanářem v Čechách a byl zahrnován jak zakázkami, tak žádostmi o posudky návrhů a prací jiných varhanářů, zejména ze strany centrálních zemských úřadů v Praze. Podle současných poznatků však vysoká cena jeho výrobků plynula spíše z jeho pozice. Jeho nástroje kvalitou (jak materiálu, tak i zpracováním) nevynikají nad dobový průměr. V Praze ovšem ve své době prakticky neměl konkurenci. Umírá 30. května 1863 v Praze a byl pohřben na Olšanech.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Autorem textů o varhanách je Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Festival Varhany znějící 2012 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–12