Toto je archivní web ročníku 2012. Aktuální ročník festivalu Varhany znějící naleznete zde →
 

Varhany znějící * 2012

Varhanní festival představující památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany uslyšíte v sobotu 12. května 2012 v 18 hodin v kostele
sv. Petra a Pavla v Peruci | Program koncertu »

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Na svažité návsi, naproti rokokovému zámku stojí kostel sv. Petra a Pavla, který tvoří dominantu obce. Dokončen byl v roce 1725. V souvislosti s jeho stavbou musel být šestirejstříkový nástroj vrchlabského varhanáře Ignaze Tauchmanna z roku 1706 přenesen do zámecké kaple. Transfer provedl postoloprtský varhanář Peter Sailler.

Starý nástroj byl pro nový kostel nedostačující. Smlouva na nový nástroj byla uzavřena s loketským varhanářem Johannem Ignazem Schmidtem roku 1763 za 530 zl. Nástroj byl instalován na kůr v roce 1766 a spolu s lavicemi a oltáři byl štafírován. Starý nástroj přenesl Schmidt do nedalekého Černochova (nedochoval se).

P. Černý hovoří o varhanách v Peruci – 9. 5. 2009 (05:24/3,71 MB)

Nástroj opravil roku 1791 čistecký F. Guth, další opravy provedl roku 1852 liběchovský varhanář J. Ohme a v roce 1865 a 1870 novostrašecký F. Guth, který nástroj roku 1878 renovoval. Větší zásah do nástroje představovala oprava provedená v roce 1901 pražskou firmou Rejna-Černý, při které byl nástroj dispozičně upraven. Na místo Flétny 8´ osadili Principál 8´, malá Kvinta a Mixtura byly sníženy a do pedálu bylo nasazeno Cello 8´. Práce stály celkem 590 zl.

Z uměleckých a historických důvodů byl nástroj ušetřen rekvizice prospektových píšťal. Další opravu provedl roku 1933 pražský Karel Urban. Motor byl připojen v roce 1948.

Nádherný a velmi cenný nástroj z raného období Schmidtovy tvorby patří výtvarným ztvárněním i svým zvukem k nejpůsobivějším varhanám v Čechách. Hlavní stroj je konstruován pro sedm rejstříků, positiv umístěný v zábradlí kruchty má rejstříky tři. Pedál, který je umístěný v ohrádce za varhanní skříní je dvourejstříkový. Hrací stůl je přistavěn k zadní stěně pozitivu, klaviatury včetně rámu a bočnic. Pedálnice, manubria s názvy rejstříků i notový pult jsou novější, stejně tak spojka manuálů. Rozsahy manuálu a pedálu jsou v souladu s převažující dobovou praxí s krátkou basovou oktávou.

Nástroj měl původně tři klínové měchy, dnes je měch jeden faldový s čerpacím. Nástroj je ohrožen postupujícím aktivním červotočem. Na rozdíl od jiných Schmidtových varhan má štěstí, že je pravidelně využíván při bohoslužbách, v minulosti zde byly realizovány i nahrávky.

Před koncertem festivalu Varhany znějící 2012 byly v květnu 2012 varhanářem Janem Otcovským na nástroji provedeny tyto práce: Zkouška možnosti nahradit ventilátor tišším typem, snížení hlučnosti čerpacího měchu, oprava zlomeného konduktu Fugry v pozitivu, oprava nespolehlivé traktury tónu a2 v pozitivu, odstranění přiznívání tónu před koncertem.

Původní dispozice varhan
(v závorce dispoziční změny – současný stav)

Manuál, C–c´´´(krátká oktáva)

 1. Kopula 8´
 2. Salicionál 8´
 3. Principál 4´
 4. Flétna 4´
 5. Oktáva 2´
 6. Kvinta 1 1/3´ (dnes Principal 8´)
 7. Mixtura 1´, 3× (dnes 1 1/3´, 3×), repetice oktávově na c´

Pozitiv,  C–c´´´(krátká oktáva)

 1. Kopula 8´
 2. Fugara 4´
 3. Principál 2´

Pedál, C–a0 (krátká oktáva)

 1. Subbass 16´
 2. Oktavbass 8´

Fotogalerie: Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Interiér kostela sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Z kůru v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

Letecký pohled na kostel sv. Petra a Pavla v Peruci

Letecký pohled na kostel sv. Petra a Pavla v Peruci

Foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák

Loketský varhanář Johann Georg Ignaz Schmidt

Johann Ignaz Schmidt se narodil 7. dubna 1727 v Lokti jako syn truhlářského mistra Johanna Davida Schmidta. Do učení byl přijat 25. března 1740 a stejně jako otec se vyučil truhlářem. Dosud nevíme jistě, kde se varhanářství vyučil. Pravděpodobně to bylo v dílně Wenzela Starcka, nemůžeme však vyloučit i jiné mistry. Je pravděpodobné, že po vyučení pracoval jistý čas u svého mistra či byl na vandru. Jeho první práce jsou datovány až po polovině 50. let 18. století. Jisté je, že při realizaci některých zakázek spolupracoval s dalšími členy loketských varhanářských rodů (Wenzel Burkkart). Schmidt byl dvakrát ženatý. První sňatek uzavřel kolem roku 1755 s Magdalenou Schenkovou, podruhé se oženil již ve zralém věku s třicetiletou Marií Schellingerovou, dcerou majitele skladu tabáku v Lokti, se kterou uzavřel svatební smlouvu 20. listopadu 1794.

Schmidt byl velmi plodným a úspěšným varhanářem, který se dokázal v 2. pol. 18. století prosadit vedle konkurence varhanářských dílen litoměřického J. Rusche, plzeňského L. Rausche, tachovských Gartnerů, nepomyšlského Müllera či čisteckých Guthů. Jeho varhany, které se dochovaly dodnes, svědčí o vysoké kvalitě truhlářského i varhanářského řemesla stejně jako o výtvarném nadání a často i přes absenci základní údržby jsou schopné vydat svědectví o Schmidtových schopnostech.

Kromě realizace značného množství oprav, přestaveb a transferů postavil Schmidt několik desítek nástrojů, od malých positivů až po velké dvoumanuálové varhany s prospektovým 8´principálem. Bohužel z jeho největších nástrojů se dochovaly buď jen krásné varhanní skříně a stroj byl nahrazen novějším (Jirkov, 1784, II/20) případně byly vandalsky devastovány po roce 1948 (Březno u Chomutova, 1758, II/19).

Mezi nejzachovalejší rané Schmidtovy nástroje patří varhany v Peruci (1763, II/12) i přes částečnou „romantizaci“  dispozice jsou to jedny ze zvukově nejpozoruhodnějších varhan vůbec.

Mezi velké a poměrně dobře dochované nástroje patří dvoumanuálové varhany o 16 rejstřících postavené do farního kostela v Bochově v roce 1780. O něco menší, zvukově ovšem neméně zajímavé, jsou varhany z roku 1792 v kostele sv. Ondřeje v Lubech (II/14).

Z dalších Schmidtových nástrojů lze vybrat varhany z roku 1773 v Bečově nad Teplou (II/12), Ervětici (1777), Čachovicích a Radošově (1778), v Doupově (1783, II/13) či ve špitálním kostele v Chomutově (1784, II/12).

Varhany J. I. Schmidta se koncepčně i výtvarně odlišují od varhan loketských Starků a Burkartů. Poznávacím znamením je zejména výrazné zvlnění půdorysné linie prospektu, prospektové římsy i postamentu, výrazný profil prospektové římsy u ranějších prací u pozitivu, později i na hlavním stroji. Charakteristický je i dvouvěžový pozitiv v zábradlí u dvoumanuálových nástrojů.

Johann Ignaz Schmidt zemřel 19. září 1802 v Lokti, v domě č. 27 ve věku osmdesáti pěti let.

Je doloženo, že kromě varhanářství se Schmidt věnoval i stavbě klavírů a kolovrátků. Z pozůstalosti je patrné, že zemřel jako zámožný měšťan a odkázal 7 dětem z obou manželství a vdově kromě nemovitosti i značné polnosti.

Ve Schmidtově dílně se pravděpodobně vyučil varhanářství nepomyšlský Johann Ferdinand Müller,
jehož práce se v některých detailech podobají pracím Schmidtovým. Ze Schmidtových dětí se žádné varhanářství nevěnovalo a tak smrtí Johanna Ignaze Schmidta (a smrtí loketského Johanna J. Pleyera o 9 let později) se uzavřela kapitola slavné loketské varhanářské tradice trvající více než jedno století.

Zdroj: Varhany a varhanáři v Čechách – http://www.varhany.net/
Autorem textů o varhanách je Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.

Odkazy

Na začátek stránky


Information in English Information in English

Festival Varhany znějící 2012 pořádá město Slaný ve spolupráci s mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany.

Archiv
Varhany znějící 2016
Varhany znějící 2014
Varhany znějící 2012
Varhany znějící 2011
Varhany znějící 2009
Varhany znějící 2001

Aktuální ročník festivalu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Mediální partnerVarhaníci on-line


Festival se koná pod záštitou starosty města Slaného Iva Rubíka

Královské město Slaný

Odbor kultury MěÚ Slaný
© Královské město Slaný 2010–12